Controllerns nyckelroll i företagets omvärldsanalys

Controllerfunktionen har tillgång till mycket intressant data och har ett perspektiv som andra i organisationen saknar. Därför bör controllern ha en central roll i företagets omvärldsanalys. Experten Anders Parment berättar hur du utvecklar en metodik och kommer i gång med arbetet.

Controllerfunktionen har goda förutsättningar att bli en central del i företagets omvärldsanalys, framför allt genom att upptäcka avvikelser i ett tidigt stadium. Det menar Anders Parment, forskare vid Stockholms universitet och lärare på FAR:s controllerutbildning.

– God omvärldsanalys handlar både om data och bedömningsförmåga. Båda behövs. Det går inte att förutse konkurrenternas reaktionsmönster med enbart data, och man kan inte bedöma inflationstendenser med känsla och anekdotisk evidens.

Analysera rätt nyckeltal

Det finns många olika omvärldsfaktorer som kan vara relevanta för controllerfunktionen att ha koll på. Det kan till exempel handla om marknadsandelar, konkurrenternas prisjusteringar, andel returer hos aktörer i branschen och konkurrenternas finansiella situation. Det kan även vara viktigt att bevaka makroekonomiska faktorer och följa hur politiska frågor utvecklas.

– Vissa nyckeltal är självklara. Men det finns även nyckeltal som är mer innovativa och smarta, som att antalet hissar som installeras är en god indikation på konjunkturen om 18–24 månader.

Systematisk omvärldsanalys ger ett försprång

Enligt Anders Parment hade händelser som inflationen och corona-pandemins effekter fångats upp tidigare med en aktiv omvärldsanalys. Det gick tidigt att se en ökad inflation i flera länder vars inflation har hög korrelation med den svenska. Pandemins effekter på råvaror och logistik kunde också ha fångats upp i ett tidigare skede.

– Ett annat intressant exempel är invasionen av Ukraina. Biden-administrationen försökte att nå fram med budskapet till Europa: Det kommer en invasion inom något dygn. Den svenska utrikesministern och flera andra utrikesministrar i EU ignorerade informationen och blev sedan överraskade. Så även kvalificerade personer med kvalificerad information gör missar. Men med systematisk omvärldsanalys missar man definitivt mindre.

Så kommer du i gång

Det kan kännas svårt att komma i gång med en systematisk omvärldsanalys. Det gäller att våga utveckla en metodik och en känsla för hur omvärldsfaktorer påverkar verksamheten samt hur de kan integreras i controllerfunktionen.

– Det gäller att börja någonstans och omvärldsanalys är ingen exakt vetenskap med en given metod utan måste utvecklas situationsspecifikt. Som controller måste man våga börja mäta och prata med andra om vad man ser. Controllern sitter på massor av intressant data och har ett perspektiv som andra i organisationen saknar, säger Anders Parment.

Kavla upp ärmarna

Ett sätt att komma i gång med omvärldsanalysen är att läsa branschrapporter och konsultrapporter. Anders Parment uppmanar dock att ta slutsatserna med en nypa salt.

– Kolla även vad företag i andra branscher, i andra länder och andra sektorer mäter och följer upp. Kanske kan en förskola lära av ett hotell, och tvärtom. Ett svenskt tågbolag av ett spanskt. Kolla hur amerikanska företag mäter prestationer i din bransch, och hur de relaterar till omvärlden.

Det kan även vara bra att diskutera med andra personer som har liknande utmaningar.

– Prata med andra och dryfta dina funderingar, både i och utanför branschen. Det är en av de största behållningarna jag själv har av att vara lärare på FAR:s utbildningar, att träffa andra och diskutera olika frågeställningar. Det kan tillämpas både på kurser och i andra sammanhang. Så det är bara att kavla upp ärmarna och sätta i gång, säger Anders Parment.

Kan AI underlätta arbetet?

– Verkligen! Omvärldsanalys och handläggning hos försäkringsbolag och myndigheter är typexempel på områden där AI innebär stora möjligheter. Man måste förstå metodik och utveckla en känsla för vilka förändringar man ska agera på. Har man de förutsättningarna kommer man långt med AI och kommer snart komma ännu längre, säger Anders Parment.  

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar