Hållbarhet

FAR arbetar aktivt med att skapa opinion för hur branschen bidrar till större hållbarhet och genom att ge organisationens medlemmar verktyg och kunskap i hållbarhetsfrågor.

I fokus

 • Artikel

  FAR förklarar hållbarhet

  Läs artikeln
 • Artikel

  Hållbarhetsbedömning i tre steg

  Läs artikeln
 • Artikel

  Den hållbara redovisningskonsulten blir ett bollplank för kunden

  Läs artikeln
 • 2022-04-01
  FAR-bloggen

  Skatt som hållbarhetsfråga tar form under 2022

  Läs artikeln
 • 2022-03-11
  FAR-bloggen

  Hållbarhet i praktiken – IRL

  Läs artikeln
 • 2021-12-02
  FAR-bloggen

  Revisorsgranskad hållbarhetsinformation på investerarnas önskelista

  Läs artikeln

Nyheter

Podcast & webbinarier

 • 2022-01-24
  Event

  EU:s gröna taxonomi – en introduktion | 22 februari

  Läs mer
 • 2021-11-30
  Podcast

  Avsnitt 18 - Alla pratar om hållbarhet men vad innebär det för dig och din byrå?

 • 2021-11-04
  Event

  Alla pratar om hållbarhet, men vad innebär det för dig och din byrå?

  Läs mer
 • 2021-09-16
  Podcast

  Avsnitt 26 - Den hållbara redovisningskonsulten

Utbildningar

 • Grunden till Hållbarhetsredovisning Denna onlinekurs kommer att ge dig en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor i ett företagsperspektiv. Få grunder i hur hållbarhet blir en naturlig del av ditt arbete.
 • Nyhet
  Hållbarhet i verksamhetsstyrningen Kursen berör de senaste trenderna och utmaningarna gällande styrning och uppföljning för olika typer av hållbarhet inom organisationer.
 • Hållbarhet i praktiken för redovisningskonsulter Vi guidar dig hur du som redovisningskonsult praktiskt kan arbeta med hållbarhetsfrågor/hållbarhetsredovisning i dina kunduppdrag. Du får en genomgång av hur processen kan se ut och vad som bör ske i de olika stegen. Praktisk vägledning till hållbarhetsarbete Anpassad för dig som är redovisningskonsult Tydlig process  
 • Hållbarhetsredovisning Hållbarhet – hur redovisar vi en lagstadgad hållbarhetsrapport som även ger värde i organisationen?
 • Upptäck bedrägeri, korruption och andra oegentligheter - snabbt och tidigt! Utbildningen för dig som behöver säkerställa att oegentligheter identifieras och hanteras i ett tidigt skede. Du lär dig att upptäcka de tidiga varningssignalerna och utveckla program för att hitta oegentligheter.  Identifiera var bedrägeri och korruption kan uppstå  Lär dig upptäcka de tidiga varningssignalerna   Utveckla program för att hitta oegentligheter  Stöd till ledningen att lösa oegentligheter på ett hållbart sätt 
 • Penningtvätt I din roll som revisor, konsult eller rådgivare har du skyldighet att planera för att upptäcka, uppmärksamma och rapportera in fall som berör penningtvätt. Onlinekursen ökar din medvetenhet kring detta högaktuella ämne med de senaste lagändringarna.
 • Nyhet
  Anti-korruption Öka din förståelse kring anti-korruption och lär dig vad du i praktiken behöver tänka på i din vardag som byråmedarbetare. Genom kursen får du pröva olika vanliga situationer utifrån din yrkesroll. Förstå vad korruption är och hur det påverkar dig och samhället Förstå hur du bör agera i specifika och vanligen förekommande situationer Förstå vad byrån bör göra
 • Läs mer om hållbarhet i tidningen Balans

Kontakt

Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Yvonne har skrivit boken Hållbarhet i praktiken och är ansvarig för FAR:s kvalitetskontroll redovisning. 08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

08-402 75 10 sara.lissdaniels@far.se