Specialistgrupp Hållbarhet

Specialistgrupp Hållbarhet är FAR:s expertorgan avseende branschens roll inom hållbarhet och hållbarhetsrapportering.

Återkommande frågor

  • Vad är nuläge och vad är önskat läge?
  • Vilka områden behöver FAR adressera på sikt?
  • Vilken syn har FAR i frågor som rör hållbarhet och hållbarhetsrapportering – vilken position ska FAR ha?
  • Hur ska FAR:s service och erbjudanden inom fokusområdet hållbarhet se ut på sikt?

Exempel på övriga frågor

  • Utveckla rekommendationer och uttalanden: RevR 6
  • Utveckla mallar och exempel: FAQ – Hållbarhetsrapport enligt ÅRL
  • Besvara remisser
  • Identifiera aktuella frågor som behöver klargörande
  • Driva opinion där behov av förändring i regelverk finns
  • Bidra med stöd till GS/VD i frågor inom fokusområdet

Specialistgrupp Hållbarhet

Ordförande

Torbjörn Westman KPMG AB

Ledamot

Annika Nygren Grant Thornton Sweden AB
Caroline Norrsand Mazars AB
Charlotte Söderlund Ernst & Young AB
Lennart Nordqvist Deloitte AB
Lia Zetterlund KPMG AB
Malin Ekman Lorentzon Ernst & Young AB
Maria Lidborn Mazars AB
Maria Loghmani BDO Mälardalen AB
Markus Håkansson BDO Mälardalen AB

Adjungerad

Sara Höög PwC
Sofie Westling Smedberg PwC

FAR representant

Sara Lissdaniels FAR AB
Yvonne Jansson FAR AB