Specialistgrupp Hållbarhet

Specialistgrupp Hållbarhet är FAR:s expertorgan avseende branschens roll inom hållbarhet och hållbarhetsrapportering.

Återkommande frågor

  • Vad är nuläge och vad är önskat läge?
  • Vilka områden behöver FAR adressera på sikt?
  • Vilken syn har FAR i frågor som rör hållbarhet och hållbarhetsrapportering – vilken position ska FAR ha?
  • Hur ska FAR:s service och erbjudanden inom fokusområdet hållbarhet se ut på sikt?

Exempel på övriga frågor

  • Utveckla rekommendationer och uttalanden: RevR 6
  • Utveckla mallar och exempel: FAQ – Hållbarhetsrapport enligt ÅRL
  • Besvara remisser
  • Identifiera aktuella frågor som behöver klargörande
  • Driva opinion där behov av förändring i regelverk finns
  • Bidra med stöd till GS/VD i frågor inom fokusområdet

Specialistgrupp Hållbarhet

Ordförande

Torbjörn Westman KPMG AB

Ledamot

Annika Nygren Grant Thornton Sweden AB
Caroline Norrsand Mazars AB
Charlotte Söderlund Ernst & Young AB
Lennart Nordqvist Deloitte AB
Lia Zetterlund KPMG AB
Malin Ekman Lorentzon Ernst & Young AB
Maria Lidborn Mazars AB
Maria Loghmani BDO Mälardalen AB
Markus Håkansson BDO Mälardalen AB

Adjungerad

Sara Höög PwC

FAR representant

Sara Lissdaniels FAR AB
Yvonne Jansson FAR AB