Nedslag i historien fram till 1929

Runt sekelskiftet händer det mycket i Sverige och bara ett tjugotal år senare ser vi en helt annan företagsstruktur. I den kontexten riktas blickarna också mot revisorn och i branschen finns behovet av att samla auktoriserad revisorer i en organisation.

Tidslinje

1895
1895 års aktiebolagslag lagstiftar om att styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper ska granskas av en eller flera revisorer.

1899
Svenska Revisorssamfundet (SRS) bildas.

1912
Stockholms Handelskammare auktoriserar sex revisorer.

1923
Föreningen auktoriserade revisorer bildas den 26 maj. Den konstituerade stämman hålls på Handelshögskolan. Oscar Sillén väljs till ordförande, en roll han kom att inneha fram till 1941.

1926
FAR deltar för första gången i en världskongress.