Historiska nedslag 1980-1989

Branschen fortsätter att utvecklas och I slutet av decenniet har byråerna införlivat konsulttjänster inom skatt och redovisning i sitt erbjudande.

Tidslinje

1982
FAR och SRS slår ihop sina utbildningsavdelningar och bildar Institutet för Revisorsutbildning HB (IREV).

1985
FAR:s första generalsekreterare Björn Markland anställs

1989
FAR, näringslivet och staten bildar Redovisningsrådet