Nedslag i historien 1950-1959

PÅ 50-talet kommer digitaliseringen till FAR, som anordnar sin första datakurs.

Tidslinje

1956
Direktör K E Schang föreläser på FAR:s årsmöte om ”principerna för en databehandlande elektronmaskin”.