Historiska nedslag 1960-1969

Under 1960-talet grundas många nya revisionsbolag och antalet kvalificerade revisorer ökar. Många byråer inleder också internationella samarbeten.

Tidslinje

1960
FAR anställer sin första sekreterare på heltid.

1967
Utkastet till den första rekommendationen i revision ges ut: ”Grundläggande principer för utförande av revision i svenska aktiebolag”.

Artiklar