FAR firar 100 år – och fortsätter blicka framåt

Under hela 2023 uppmärksammar FAR både organisationens och branschens utveckling fram till i dag, men vill också diskutera vart branschen är på väg, vilka utmaningar som väntar och hur FAR och branschen kan göra nytta även i framtiden.

– Vår bransch är en viktig del av det ekonomiska ekosystemet, både i Sverige och internationellt. Vår roll bidrar till att stärka förtroendet för företagen och det i sin tur är till nytta för hela samhället, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD på FAR.

FAR grundades i maj 1923 som en branschorganisation för auktoriserade revisorer och har sedan dess utvecklas till att bli en organisation för hela branschen; revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare. Den erfarenhet och kunskap som hundra år i branschen medför har gjort FAR till en viktig aktör i arbetet med regelverk, normgivning och lagstiftning i Sverige och internationellt.

Uppmärksammar både historiska händelser och dagsaktuella frågor

Under året kommer FAR 100 år att synas i många sammanhang och beröra såväl medlemmar som branschkollegor, näringsliv och beslutsfattare.

FAR:s historieberättelser växer fram under året, både på den egna webbplatsen far.se/100 och i tidningen Balans, som i september ger ut ett särskilt jubileumsnummer. Dessutom deltar FAR i arbetet med två böcker om revisionens utveckling, som forskare vid ett antal svenska universitet initierat.

För att ge en bild av FAR i dag frågar FAR till exempel 100 personer vad FAR betyder för dem, vilken roll FAR spelar i den svenska ekonomin och vilka utmaningar som väntar organisationen och branschen.

Framtidsfrågor på agendan

Branschens framtidsfrågor har genom historien alltid varit prioriterade av FAR och arbetet fortsätter under jubileumsåret både nationellt och i internationella sammanhang. Till hösten arrangeras till exempel seminarier och föreläsningar med branschens stora frågor i fokus – en dag som avslutas med stor galafest.

Karin Apelman ser fram emot ett händelserikt jubileumsår där många perspektiv, aktiviteter och möten ska bidra till fortsatt utveckling av branschen.

– Det går att fira ett jubileum på många olika sätt. Vi har valt att fira hela året, tillsammans med våra medlemmar, branschens aktörer, internationella samarbetspartners och det svenska näringslivet.