Nedslag i historien 1930-1939

Efter Kreugerkraschen 1932 förändras revisionsbranschen. FAR ägnar de närmaste åren åt att utveckla etiska regler för branschen.

Tidslinje

1931
FAR får en representant i Handelskamrarnas Centrala Revisorsnämnd.

1932
Kreugerkraschen är ett faktum och brittiska Price Waterhouse, som granskar konkursen, etablerar sig i Sverige.

1933
FAR utarbetar sina första etiska regler.

1939
FAR:s första assistentkurs.