Historiska nedslag 2010-2019

FAR Online lanseras, priset Årets framtidsbyrå delas ut för första gången och FAR upprättar sin första hållbarhetsredovisning. Lönekonsulter hälsas välkomna som medlemmar i FAR och Reko utökas med god yrkessed för lönetjänster.

Tidslinje

2010
FAR SRS byter namn till FAR

2011
FAR Förlag och FAR Akademi fusioneras

2013
FAR Online lanseras

2014
Priset Årets framtidsbyrå delas ut för första gången och tilldelas Deskjockeys

2016
FAR upprättar sin första hållbarhetsredovisning.

2017
Lönekonsulter välkomnas som medlemmar i FAR.

2018
Karin Apelman efterträder Dan Brännström som generalsekreterare och utses också till vd för FAR AB.

2018
God yrkessed för lönetjänster införlivas i Reko.

2019
Titlarna Auktoriserad Skatterådgivare FAR, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och Auktoriserad Lönekonsult FAR skyddas hos PRV.