Första protokollet

Den 26 maj 1923 klockan 10.30 fm hölls konstituerande sammanträde med ”Föreningen Auktoriserade revisorer”.

Sammanträdet hölls på Handelshögskolan i Stockholm och 15 personer deltog. Det framgår av det protokoll som Seth Svensson skrivit.

Till ordförande för mötet valdes professor Oskar Sillén. I protokollets § 2 beskrivs bakgrunden till mötet:

Professor Sillén hälsade de närvarande välkomna och uttalade sina förhoppningar om ett gott resultat av dagens sammanträde.

Samtidigt meddelade han, att han från flera håll fått mottaga framställningar angående önskvärdheten av bildandet av en sammanslutning mellan de auktoriserade revisorerna i Sverige

Och så blev det ju. Oskar Sillén blev FAR:s första ordförande 1923-1941. Numera byter FAR ordförande vart annat år. Hans Warén, som valdes till ordförande 2022, är FAR:s 38:e ordförande.