Nedslag i historien 1940-1949

1944 har FAR 104 aktiva medlemmar. Som en följd av Kreugerkraschen skärper FAR inträdeskraven för medlemskap. Som medlem förbinder man sig bland annat till att följa FAR.s etiska regler.

Tidslinje

1944
1944 års aktiebolagslag innebär flera nyheter. Bland annat blir titlarna "auktoriserad revisor" och "godkänd granskningsman" förbehållna de som auktoriserats eller godkänts av en handelskammare.

1948
FAR firar 25 år.

1949
Ledamotförteckningen börjar användas i utbildningssyfte.

1949
Den första redovisningsrekommendationen.

 

Artiklar