Historiska nedslag 1990-1999

Sveriges inträde i EU innebär en milstolpe för hela näringslivet. För revisionsbranschen innebär det bland annat att auktoriseringen och tillsynen reformeras. När vi träder in i ett nytt millenium har många byråers erbjudande utökats med rådgivning inom företags- och finansiell analys samt företagsutveckling.

Tidslinje

1992
Kunskapsprov införs som villkor för medlemskap i FAR.

1993
Samlingsvolymen ges ut på CD.

1997
FAR inför kvalitetskontroll.

1998
FAR firar 75 år.

1998
Redovisningsrådet ombildas.