Historiska nedslag 1970-1979

I början av 1970-talet tar staten över auktorisationen och godkännande av revisorer. Två av FAR:s stora publikationer ser också dagens ljus under detta decennium: Tidningen Balans och Samlingsvolymen.

Tidslinje

1970
FAR tar fram praktikfallet Modulmaskiner.

1972
FAR:s första framtidsutredning presenteras.

1973
FAR firar 50 år.

1973
FAR-dagarna arrangeras för första gången.

1973
Kommerskollegium blir den myndighet som ansvarar för auktorisation och godkännande, samt tillsynen, av revisorer.

1975
Första numret av tidningen Balans kommer ut.

1978
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterar en pm angående hur ekonomisk brottslighet ska bekämpas. Det leder till att alla nystartade aktiebolag från och med den 1 januari 1982 åläggs att utse en revisor.

1979
Den första samlingsvolymen ges ut.