Kostnad för kvalitetskontroll

Du kan själv påverka kostnaden för din kvalitetskontroll genom att vara väl förberedd och tillgänglig för din kontrollant.

Kontrollantens arvode och eventuella kostnader i samband med resor och uppehälle betalas av medlemsbyrån. Kontrollanten fakturerar sin nedlagda tid per timme direkt till byrån. Timpriset fastställs årligen av kvalitetsnämnden.

I tiden ingår förberedelser, själva kontrollbesöket, efterarbete inklusive sammanställning av kontrollmaterial, inrapportering till kvalitetssekretariatet samt tid för eventuella kompletteringar och frågor från kvalitetsnämnden.

FAR:s ambition är att utse en kontrollant som finns inom en relativt geografisk närhet till byrån som ska kontrolleras. Ibland kan det behöva utses en kontrollant på längre avstånd, beroende på eventuella jävssituationer eller att det inte finns någon kontrollant tillgänglig. 

Eftersom du får information om kontrollen i god tid finns det stor möjlighet att hinna förbereda dig inför kontroll. Bland annat genom att själv stämma av din verksamhet mot FAR:s checklistor/mallar för kvalitetskontroll inom revision, redovisning och skatterådgivning, se över din vidareutbildning och förslagsvis gå den förberedande kursen Inför kvalitetskontroll revision och Inför kvalitetskontroll redovisning och lön