Vad händer om jag inte klarar kvalitetskontrollen?

Glädjande nog håller FAR:s medlemmar hög kvalitet i sitt arbete – normalt får cirka 90 procent av de granskade byråerna ett godkänt resultat.

Om kvalitetsnämnden beslutar att inte godkänna en byrå har nämnden några olika alternativ till underkännande.

Nämnden kan besluta att omkontroll av hela eller delar av kvalitetskontrollen ska ske. Det kan antingen bli fråga om en fullständig omkontroll, där kontrollen görs om i sin helhet av en ny kontrollant, eller en begränsad omkontroll, som då inriktas på en eller några identifierade brister.

Ger inte heller omkontrollen godkänt resultat anses detta vara allvarligt. För en revisor kan FAR behöva rapportera detta till Revisorsinspektionen för disciplinär åtgärd. För en redovisningskonsult, lönekonsult eller skatterådgivare som inte blir godkänd i omkontrollen kan det innebära att medlemmen utesluts. 

Därför är det viktigt att du förbereder dig inför kvalitetskontrollen