Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet

Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Redovisnings- eller Lönekonsulter.

Kvalitetsnämnden är ett oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR eller Auktoriserade Lönekonsulter FAR och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. I arbetsuppgifterna ingår att gå igenom kontrollrapporter och fatta beslut. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Kvalitetsnämnden består av följande ledamöter:

Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet

Ordförande

Marina Svenman Ernst & Young AB

Vice ordförande

Nina Olli ninARK AB

Ledamot

Alexandra Zettvall BDO Norr AB
Charlotte Deurell Åberg Azets Norrköping AB
Emilia Stengård Grant Thornton Sweden AB
Gunilla Holmgren Accountor Ekonomi & Rådgivning AB
Hanna Karmebäck JPA Redovisning AB
Maria Svensson Aspia

FAR representant

Yvonne Jansson FAR AB

 

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se