Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet

Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Redovisnings- eller Lönekonsulter.

Kvalitetsnämnden är ett oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR eller Auktoriserade Lönekonsulter FAR och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. I arbetsuppgifterna ingår att gå igenom kontrollrapporter och fatta beslut. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Kvalitetsnämnden består av följande ledamöter:

Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet

Ordförande

Marina Svenman Ernst & Young AB

Vice ordförande

Nina Olli ninARK AB

Ledamot

Alexandra Zettvall BDO Norr AB
Charlotte Deurell Åberg Azets Norrköping AB
Emilia Stengård Grant Thornton Sweden AB
Gunilla Holmgren Accountor Plus AB
Hanna Karmebäck JPA Redovisning AB
Maria Svensson Aspia

FAR representant

Yvonne Jansson FAR AB

 

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se