Inför kvalitetskontrollen – Redovisningskonsulter och Lönekonsulter

Förbered dig i tid inför kvalitetskontrollen, vi ger dig information om processen för kvalitetskontroll och vilka områden som kommer att kontrolleras. Kursen vänder sig till redovisnings- och lönekonsulter och byråer som vill vara förberedda.

Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Syftet med kvalitetskontrollen är att säkerställa att redovisnings- och lönetjänster utförs i enlighet med byråns riktlinjer och rutiner, Reko samt FAR:s yrkesetiska regler.

I denna kurs får du en genomgång av vad en kvalitetskontroll omfattar, och hur det löpande kvalitetsarbetet bör organiseras, både för byrån och redovisnings- och lönekonsulternas uppdrag.

 • Vad är det för skillnad på kvalitetssäkring och kvalitetskontroll, vi reder ut begreppen.
 • Vi går igenom hur kontrollen praktiskt går till, och hur du kan förbereda dig inför en kontroll.

Sagt om kursen

Även om det var en del frågor som snurrade i huvudet efter kursen så fick jag mer förståelse för hur kontrollen kommer gå till, vad som behöver finnas på plats samt hur det kan se ut för just min byrå.

Kursinnehåll

 • Hur går en kvalitetskontroll till?
 • Hur bör byrån och konsulten förbereda sig inför kontrollen?
 • Vad ska finnas på plats inför och under kontrollen?
 • Hur kontrolleras byråns organisation, riktlinjer och rutiner för redovisningsverksamheten?
 • Hur kontrolleras byråns kvalitetsstyrningsprocess?
 • Vad innebär kvalitetssäkring av verksamheten och uppdragen?
 • Vilka konsulter och vilka uppdrag omfattas av kontrollen?
 • Vanligt förekommande brister vid en kvalitetskontroll.
 • Vilka bedömningar kan man få i kvalitetskontrollen och vad innebär de?

Auktoriserad redovisningskonsult FAR, som blivit kvalitetskontrollerad

Se inte på kvalitetskontrollen som ett måste. Se den som en konstruktiv dag för dig att bli bättre och effektivare.

Bra att veta

Kursen vänder sig till redovisnings- och lönekonsulter och byråer som vill förbereda sig inför kommande kvalitetskontroll, och som vill arbeta proaktivt med byråns kvalitetsfrågor.

Lärare

FAR Online paket

 • Ekonomi – grundläggande redovisnings- och skatteregler

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomi och skatt. Hela Rättserien ingår.

 • IFRS och Finans – djuplodande regelverk för finansmarknaden

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar på företag som redovisar enligt IFRS och för dig inom finanssektorn.

 • Revision – lagar och regler inom revison, redovisning och skatt

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total – allt material i FAR Online, såväl svenska lagar och regler som EU-rätt

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online, inklusive Skattenytt.

Mer om FAR Online