Värdet av kvalitetskontroll

Kvalitetskontrollen garanterar att företagare anlitar en kvalificerad yrkesutövare när de vänder sig till en medlem i FAR. 

Genom att anlita en medlem från FAR får företagare en kvalificerad, erfaren och  utbildad  yrkesutövare som kan hjälpa till med att driva företagets verksamhet framåt på ett tryggt sätt. Medlemmens kvalitetskontroll och auktorisation eller godkännande kan betraktas som en kvalitetsstämpel eller ett bevis på att den som anlitas har den kunskap som behövs och levererar tjänster av hög kvalitet.

Auktorisation och kvalitetskontroll är ett aktivt val

Auktorisationen eller godkännandet och medlemskapet i FAR blir en garant för att du som medlem har gjort ett aktivt val att säkerställa kvaliteten i ditt arbete – du tar ansvar genom att vara försäkrad, du är välutbildad och fortsätter att vidareutbilda dig för att hålla en hög kompetens, du arbetar enligt en fastställd standard som anger vad som förväntas av dig i ditt utförande och du följer FAR:s yrkesetiska regler. Du är också uppdaterad på de tillämpliga lagar och regler som påverkar kundens verksamhet och du håller en kvalitetsnivå i ditt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer.

Kunder kan lita på att arbetet utförs med hög kvalitet

Sammantaget gör detta att kunder, banker, anställda, myndigheter och andra intressenter kan förlita sig på att en medlem i FAR har en hög kvalitet i sitt arbete – auktorisationen eller godkännandet och din titel blir en garant. En godkänd kontroll är ett kvitto på att du levererar tjänster av hög kvalitet.

Använd din titel i din kommunikation! Den är en garant för omvärlden att du lever upp till högt ställda krav i din yrkesutövning.