Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet

Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Skatterådgivare FAR.

Kvalitetsnämnden är ett oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Skatterådgivare FAR och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. I arbetsuppgifterna ingår att gå igenom kontrollrapporter och fatta beslut. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Kvalitetsnämnden består sedan årsstämman i september 2022 av följande ledamöter:

Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet

Ordförande

Torbjörn Hagenius Deloitte AB

Vice ordförande

Rikard Ström Ernst & Young AB

Ledamot

Anders Fridlund Mazars Skatt KB
Erika Karlsson Levakt AB
Mikael Knutsson Grant Thornton Sweden AB
Nils Schmid KPMG AB
Pär Magnus Wiséen PwC

FAR representant

Carl Brege FAR AB
Carl Brege

Carl Brege

Bolagsjurist

08-506 112 36 carl.brege@far.se