Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet

Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Skatterådgivare FAR.

Kvalitetsnämnden är ett oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Skatterådgivare FAR och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. I arbetsuppgifterna ingår att gå igenom kontrollrapporter och fatta beslut. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Kvalitetsnämnden består av följande ledamöter:

Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet

Ordförande

Pär Magnus Wiséen PwC

Ledamot

Anders Fridlund Mazars Skatt AB
Erika Karlsson Levakt AB
Jonas Henriksson Deloitte AB
Mikael Knutsson Grant Thornton Sweden AB
Nils Schmid KPMG AB
Rikard Ström Ernst & Young AB

FAR representant

Anna Karin Wikner FAR AB