Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet

Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är godkända eller auktoriserade revisorer.

Kvalitetsnämnden är ett oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är godkända eller auktoriserade revisorer och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. I arbetsuppgifterna ingår att gå igenom kontrollrapporter och fatta beslut. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Kvalitetsnämnden består av följande ledamöter:

Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet

Ordförande

Håkan Juhlin Grant Thornton Sweden AB

Vice ordförande

Magnus Ulriksson Svea hovrätt

Ledamot

Filip Laurin BDO Göteborg AB
Gunilla Svedberg iRevision AB
Harald Jagner Deloitte AB
Marc Karlsson KPMG AB
Tobias Stråhle PwC
Åsa Dahlgren Baker Tilly Umeå AB

FAR representant

Helena Eibertzon Löfgren FAR AB

 

Helena Eibertzon Löfgren

Helena Eibertzon Löfgren

Föreningsjurist

08-506 112 54 helena.eibertzon@far.se