Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet

Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är godkända eller auktoriserade revisorer.

Kvalitetsnämnden är ett oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är godkända eller auktoriserade revisorer och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. I arbetsuppgifterna ingår att gå igenom kontrollrapporter och fatta beslut. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Om kvalitetskontrollen

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetskontroll utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter, lönekonsulter, redovisningsföretag och skatterådgivare håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Kvalitetsnämnden består sedan årsstämman i september 2022 av följande ledamöter:

Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet

Ordförande

Annika Engström Ernst & Young AB

Vice ordförande

Magnus Ulriksson Svea hovrätt

Ledamot

Filip Laurin BDO Göteborg AB
Gunilla Svedberg iRevision AB
Harald Jagner Deloitte AB
Håkan Juhlin Grant Thornton Sweden AB
Marc Karlsson KPMG AB
Åsa Dahlgren Baker Tilly Umeå AB

FAR representant

Helena Eibertzon Löfgren FAR AB

 

Helena Eibertzon Löfgren

Helena Eibertzon Löfgren

Föreningsjurist

08-506 112 54 helena.eibertzon@far.se