Allmän kavajavtagning anbefalles!

Den åttonde nordiska revisorskongressen hölls i Stockholm 1959. Det rådde värmebölja i staden med upp till 30 grader i skuggan.

När det blev dags för den traditionella festmottagningen föreslogs ”allmän kavajavtagning för herrarna”. Enligt kongressboken ”smalt konvenansens is, och munterhet och nordisk förbrödning tog fart”.

Ur boken FAR 75 år, FAR Förlag 1998