Digitalisering på FAR

Det sägs att FAR anordnade datakurs för sina medlemmar så tidigt som i slutet av 50-talet.

På FAR:s årsmöte 1956 var direktör K E Schang inbjuden för att föreläsa om ”principerna för en databehandlande elektronmaskin”.

I början av 70-talet gav FAR ut två skrifter i ämnet: Synpunkter på revision av datorbaserade redovisningssystem och Synpunkter på intern kontroll i datorbaserade redovisningssystem.

FAR:s kansli fick vänta till 1982 innan den första datorn dök upp. I dag finns det naturligtvis lika många datorer som anställda på kontoret på Fleminggatan i Stockholm. Och några till.