Förberedelsekurs inför redovisningskonsultexamen

Öka dina chanser att klara konsultexamen genom denna anpassade förberedelsekurs. Tvådagarskursen belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet. I kursen diskuteras även frågor som berör ställningstaganden i rollen som auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult.

Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Denna kurs är anpassad för dig som har för avsikt att anmäla dig till redovisningskonsultexamen.

Under två dagar kommer nivån på frågorna i konsultexamen tydliggöras. Du kommer få praktiska tips på hur examen är upplagd och hur du ska tänka. Dagarna innehåller både föreläsningspass och övningsuppgifter.

I förberedelsekursen ingår en av FAR anordnad Rekokurs.

Kursinnehåll

Dag 1: kl. 10.00–17.00 Gemensam med lönekonsulter 

 • Välkommen till FAR
 • Hur går examen till?
 • FAR:s yrkesetiska regler för dig som konsult
 • FAR Online demo
 • Rekokurs – med fokus på rollen som uppdragsansvarig konsult

Dag 2: kl. 08.30–15.00

Under dagen går vi igenom lag och normering – vilka lagar och regler behöver vi vara insatta i inom redovisningsområdet? Vi belyser även en del områden på djupet med teori och praktiska övningar.

Bra att veta

 

I förberedelsekursen ingår en av FAR anordnad Rekokurs.

En av FAR anordnad Rekokurs är obligatorisk för att bli medlem i FAR och få titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR efter godkänt resultat på redovisningskonsultexamen.

Förkunskaper

Innan du går kursen bör du ha införskaffat goda kunskaper som du har nytta av i din yrkesroll. Du ska även ha läst igenom Reko, alternativt gått Grundkurs i Reko.

Länkar

Under kursen är det bra att ha tillgång till:

Du som ska skriva examensprov får tillgång till FAR Online utan extra kostnad till och med provtillfället.

Läsvärt

Fredrik Bäck: ”Jag klarade det!”

I mitten av december 2019 fick han beskedet att han blivit godkänd på examen och är nu Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Läs mer om Fredriks väg till auktorisationen på tidningenbalans.se.

Kurstider

Dag 1: 10.00–17.00
Dag 2: 08.30–15.00

Lärare

Inför konsultexamen

 • Förberedelsekurs inför redovisningskonsultexamen Öka dina chanser att klara konsultexamen genom denna anpassade förberedelsekurs. Tvådagarskursen belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet. En kurs inom reko ingår.
 • Redovisningskonsultexamen Du som vill få titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR behöver genomföra ett examensprov med godkänt resultat. Examensprovet hålls vid två tillfällen per år, en gång på hösten och en gång på våren. 
 • Förberedelsekurs inför lönekonsultexamen Öka dina chanser att klara konsultexamen genom denna anpassade förberedelsekurs. Tvådagarskursen belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet. En kurs inom reko ingår.
 • Lönekonsultexamen Du som vill få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR behöver genomföra ett examensprov med godkänt resultat. Examensprovet hålls vid två tillfällen per år, en gång på hösten och en gång på våren. 

FAR Online paket

 • Ekonomi – grundläggande redovisnings- och skatteregler

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomi och skatt. Hela Rättserien ingår.

 • IFRS och Finans – djuplodande regelverk för finansmarknaden

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar på företag som redovisar enligt IFRS och för dig inom finanssektorn.

 • Revision – lagar och regler inom revison, redovisning och skatt

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total – allt material i FAR Online, såväl svenska lagar och regler som EU-rätt

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online, inklusive Skattenytt.

Mer om FAR Online