Bokslut I – avstämningar och månadsbokslut

En utbildning för dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsassistent på en ekonomiavdelning och vill lära dig mer om bokslut. Utbildningen ger dig en bra förståelse för grunderna och du kommer efter kursen att kunna vara till hjälp i månadsbokslutsprocessen.

 • Grunderna i bokslutsprocessen
 • Avstämningsmetodik
 • Praktiska övningar
Ekonomiassistent Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

En utbildning för dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsassistent på en ekonomiavdelning och vill lära dig mer om bokslut. Utbildningen ger dig en bra förståelse för grunderna och efter kursen kommer du att kunna vara till hjälp i månadsbokslutsprocessen.

Under utbildningen varvas genomgångar med grupparbeten och bikupor. Utbildningen avslutas med ett praktikfall.

Efter utbildningen ska du kunna delta i avstämnings- och månadsbokslutsarbetet, självständigt kunna stämma av vanligt förekommande balans- och resultatposter på kontonivå och dokumentera dina avstämningar och analyser löpande under året.

redovisningsekonom, Familjebostäder i Göteborg AB

Charlott Bengtsson

Kursledarna var väldigt bra och pedagogiska, det var lätt att lära sig. Gruppindelningen gjorde att vi direkt kunde utbyta kunskaper och lära oss hur andra gjorde, mycket värdefullt!

Kursinnehåll

 • Bokföringslagen och Årsredovisningslagen i tillämpliga delar
 • Översiktlig genomgång av BFN:s normering kring bokföringsfrågor
 • Genomgång av BAS-kontoplanen och hur ett standardekonomisystem är uppbyggt
 • Teoretisk och praktisk genomgång av vanligt förekommande balansposter med beskrivning av hur en effektiv process bör se ut inför bokslutsarbetet
 • Praktisk genomgång av avstämningsmetodik, felsökning och dokumentation
 • Praktiska övningar av bland annat avskrivningar enligt plan, periodiseringar, sociala avgifter och semesterlöneskuld

Bra att veta

Kursen är lämplig för dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsassistent på en ekonomiavdelning. Du bör ha grundläggande kunskaper i löpande bokföring.

Kursen ger dig en förberedande genomgång av de delar som ingår i våra efterföljande bokslutskurser Bokslut II – årsbokslut och Bokslut III – fördjupning och årsredovisning.

Fortsättningskurs

Kursen Bokslut II – årsbokslut, är en lämplig fortsättningskurs. Kursen innehåller bl.a. beräkning av semesterlöneskuld, periodiseringsfond, överavskrivningar samt beräkning av inkomstskatt.

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-17.00
Dag 3: 08.30-16.00

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar