Bokslut I – avstämningar och månadsbokslut

En utbildning för dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsassistent på en ekonomiavdelning och vill lära dig mer om bokslut. Utbildningen ger dig en bra förståelse för grunderna och du kommer efter kursen att kunna vara till hjälp i månadsbokslutsprocessen.

 • Grunderna i bokslutsprocessen
 • Avstämningsmetodik
 • Praktiska övningar
Ekonomiassistent Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

En utbildning för dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsassistent på en ekonomiavdelning och vill lära dig mer om bokslut. Utbildningen ger dig en bra förståelse för grunderna och efter kursen kommer du att kunna vara till hjälp i månadsbokslutsprocessen.

Under utbildningen varvas genomgångar med grupparbeten och bikupor. Utbildningen avslutas med ett praktikfall.

Efter utbildningen ska du kunna delta i avstämnings- och månadsbokslutsarbetet, självständigt kunna stämma av vanligt förekommande balans- och resultatposter på kontonivå och dokumentera dina avstämningar och analyser löpande under året.

redovisningsekonom, Familjebostäder i Göteborg AB

Charlott Bengtsson

Kursledarna var väldigt bra och pedagogiska, det var lätt att lära sig. Gruppindelningen gjorde att vi direkt kunde utbyta kunskaper och lära oss hur andra gjorde, mycket värdefullt!

Kursinnehåll

 • Bokföringslagen och Årsredovisningslagen i tillämpliga delar
 • Översiktlig genomgång av BFN:s normering kring bokföringsfrågor
 • Genomgång av BAS-kontoplanen och hur ett standardekonomisystem är uppbyggt
 • Teoretisk och praktisk genomgång av vanligt förekommande balansposter med beskrivning av hur en effektiv process bör se ut inför bokslutsarbetet
 • Praktisk genomgång av avstämningsmetodik, felsökning och dokumentation
 • Praktiska övningar av bland annat avskrivningar enligt plan, periodiseringar, sociala avgifter och semesterlöneskuld

Bra att veta

Kursen är lämplig för dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsassistent på en ekonomiavdelning. Du bör ha grundläggande kunskaper i löpande bokföring.

Kursen ger dig en förberedande genomgång av de delar som ingår i våra efterföljande bokslutskurser Bokslut II – årsbokslut och Bokslut III – fördjupning och årsredovisning.

Fortsättningskurs

Kursen Bokslut II – årsbokslut, är en lämplig fortsättningskurs. Kursen innehåller bl.a. beräkning av semesterlöneskuld, periodiseringsfond, överavskrivningar samt beräkning av inkomstskatt.

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-17.00
Dag 3: 08.30-16.00

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar