Bokslut III – fördjupning och årsredovisning

En teoretisk och praktisk fördjupningsutbildning med fokus på upprättande av årsredovisningen. Du får en genomgång av god redovisningssed, specifika frågeställningar om intäkter, skatter, avsättningar och pensioner. 

 • Effektivt bokslutsarbete
 • Utformning av årsredovisningen
 • Intäkter och successiv vinstavräkning
 • Avsättningar och pensioner
 • Skatteberäkning
 • Praktiska övningar
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

En teoretisk och praktisk fördjupningsutbildning med fokus på upprättande av årsredovisningen. Du får en genomgång av god redovisningssed, specifika frågeställningar om intäkter, skatter, avsättningar och pensioner.

Utbildningen behandlar utformning av årsredovisning i ett större företag samt fördjupningsavsnitt för vissa områden inom K3. För varje avsnitt ges exempel på tillämpning för både mindre och större företag. Teoriavsnitt varvas med grupparbeten och diskussioner.

Målsättningen är att du ska kunna upprätta en årsredovisning för ett aktiebolag enligt K3.

sagt om kursen

Det bästa var att teorifallen varvades med praktik samt lösningar, vilket innebär att jag kan sätta mig hemma och repetera

Kursinnehåll

 • Effektiv bokslutsprocess och koppling till årsredovisningsarbete
 • Aktiebolagens inkomstskatt
 • Genomgång av årsredovisningslagen och tillämpliga regelverk
 • Intäkter med fördjupning inom successiv vinstavräkning
 • Avsättningar såsom pensioner och uppskjuten skatt
 • Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
 • Praktikfall i form av upprättande av årsredovisning enligt K3
 • Utrymme ges för diskussioner och övningsuppgifter under kursens olika avsnitt

Bra att veta

Kursen riktar sig till dig som arbetar på ett företags ekonomiavdelning, är revisorsassistent eller redovisningskonsult.

Har du gått kursen Bokslut II – årsbokslut har du fått boken Finansiell rapportering enligt K3 (2017). Det är inget krav att du tar med den boken till kursen Bokslut III, men hänvisningar kommer att göras under kursens gång.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har god erfarenhet av löpande bokföring, avstämningar och bokslutsarbete, minst motsvarande Bokslut II – årsbokslut.

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-17.00
Dag 3: 08.30-16.00

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar