Skatt I – deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag

En praktisk deklarationskurs som vänder sig till dig som behöver öka din kunskap gällande deklarationsförfarandet för fysiska personers näringsverksamhet. 

Ekonomiassistent Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Du kommer efter kursen att på egen hand kunna upprätta deklaration för fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (enskilda firma) samt verksamhet genom handelsbolag. Du kommer också att få en grundläggande orientering i skattereglerna avseende enskilt ägda näringsfastigheter samt en översiktlig beskrivning av inkomstskatteförfarandet.

Under utbildningen varvas föreläsningar med övningsuppgifter.

sagt om kursen

Pedagogiskt upplägg med mycket verktyg att ta med till sitt dagliga jobb. Lättsam ton i föreläsningsdelen och bra med gruppövning.

Kursinnehåll

Upprättande av deklaration för

 • Enskild firma (näringsverksamhet)
 • Handelsbolag

Genomgång av grundläggande regler för

 • Räntefördelning
 • Periodiseringsfond
 • Expansionsfond
 • Löpande beskattning och realisationsvinst avseende näringsfastigheter
 • Beskattningsförfarandet
 • Genomgång av deklarationsblanketterna INK1, NE, INK4, N3A, N3B, K7 m. fl.

Bra att veta

Förkunskaper
Du bör ha arbetat minst 1/2–3 år med redovisning eller revision och ha upprättat någon inkomstdeklaration tidigare, för att lättare kunna dra nytta av kursinnehållet.

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-17.00

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar