Handlingsplan för byråutveckling – steget in i det nya affärslandskapet

En affärsplan som hjälper dig att navigera i det nya affärslandskapet. Det krävs om du vill att din byrå ska vara konkurrenskraftig i framtiden. För att hjälpa dig att lyckas har FAR tagit fram en konkret handlingsplan.

Ett digitalt förhållningssätt och modern programvara är bra, men det löser inte byråns behov av en strukturerad och målstyrd verksamhet och affärsidé. Med FAR:s ”Handlingsplan för byråutveckling – steget in i det nya affärslandskapet” får du hjälp att skapa just detta.

Handlingsplanen hjälper dig och din byrå att analysera och utveckla verksamheten. En del av handlingsplanen innefattar ett digitalt verktyg som i flera steg ger stöd i att skapa en förståelse för det nya affärslandskapet, skapa byråns målbild och ta ut en riktning för verksamheten.

– Handlingsplanen ger dig möjlighet att sätta dina tankar om framtiden på pränt. Du skapar en affärsmodell och en affärsplan via ett flertal olika steg som syftar till att du ska förstå framtiden och de konsekvenser för byrån som följer med digitalisering, säger Bengt Skough på FAR.

Ny fas inleds under hösten

Under hösten inleds en ny fas av handlingsplanen. Fas 1 i handlingsplanen tar sikte på att arbeta fram en framtidsanpassad affärsmodell. Att genomföra förändringen i praktiken kräver mycket av ledarskapet. FAR erbjuder därför, som ett fristående komplement till handlingsplanen, en lärarledd utbildning ”Handlingsplan för byråledare” 

För att få ut maximalt av handlingsplanen rekommenderar Bengt att man väljer den lärarledda varianten.

– Utbildningstillfällena leds av Jonas Hedin från Mindset och kommer att genomföras vid tre olika tillfällen under hösten, vintern och våren.

Vilka förutsättningar krävs av byrån för att kunna vara med?

– Det handlar rent krasst om att det ska finnas en vilja att förändras och möta framtiden. I övrigt finns inga krav. När handlingsplanen är genomförd kommer byrån att ha ett väldigt bra verktyg som grund för den förändringsresa som krävs om man vill vara konkurrenskraftig, säger Bengt Skough.

Kan man ”hoppa på” handlingsplanen när som helst under året?

– Ja, det kan man. Vi har i och för sig vissa fasta tider för våra webbinarier men eftersom dessa spelas in kan man i efterhand ta del av dessa. FAR har för avsikt att köra igång nya omgångar av handlingsplanen två gånger per år, en gång på våren och en på hösten. Information om när vi startar upp en ny omgång kommer att finnas i nyhetsbreven och på webben, avslutar Bengt.