Webbinarier

Vad gäller för svenska företag som tillämpar IFRS?

IFRS är obligatoriskt för alla svenska företag som är noterade på en reglerad marknad eller om noteringsavtalet kräver det. Dessutom är det många företag som frivilligt väljer att tillämpa IFRS.

För att god redovisningssed ska uppnås behöver svenska företag dessutom göra vissa anpassningar i sin redovisning, både på koncernnivå och i juridisk person. Det kan gälla värdering av olika tillgångar och skulder, upplysningar m.m. Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering ger ut redovisningsnormer för svenska koncerner (RFR 1) och juridiska personer (RFR 2) som tillämpar IFRS.

Under detta webbinarie går vi igenom hur dessa redovisningsnormer är uppbyggda med koppling till Årsredovisningslagen m.m. Vi kommer självklart också att gå igenom ett antal av normerna som ingår i RFR 1 och RFR 2.

Under webbinariet tar vi upp följande frågeställningar:

  • Vilka företag ska eller får tillämpa IFRS?
  • Vilka begränsningar finns i Årsredovisningslagen?
  • Hur hanterar Bokföringsnämnden god redovisningssed för IFRS företag?
  • Vilka möjligheter till systemstöd finns?

Presentationen hålls av:

Katarina Edholm Lindgren, partner och redovisningsspecialist på BDO.

Kristin Agnebro är Content Manager på DIB och ansvarar för innehållet i DIB:s svenska IFRS-produkt. Hon har lång erfarenhet av IFRS-regelverket från tidigare befattningar som bl.a. revisor och redovisningsspecialist.

Johan Nilsson arbetar inom produktledning på AARO och är redovisningsexpert med mångårig erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor från bland annat Bokföringsnämnden och Finansinspektionen.

Online Webbinarium
7 maj kl. 09:00 - 10:00 Plats

Online via Zoom

Mer information

Om du inte har möjlighet att vara med när vi sänder så anmäl dig ändå. Vi spelar in webbinariet och vi skickar ut en länk strax efter livesändningen. Webbinariet är kostnadsfritt.

I samarbete med: