2024-04-26
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 17

Flera skatteföreslag inför höstbudgeten, nya due diligence-regler om hållbarhet antagna i EU och nytt avgörande om penningtvätt i HD. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Flera skatteförslag har remitterats inför höstbudgeten 

Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter. Därför remitteras dessa promemorior från Finansdepartementet. Läs mer på Regeringens webbplats

FI: Vi måste fortsätta utveckla arbetet mot penningtvätt

Den kriminella ekonomin göder den organiserade brottsligheten och medför stora utmaningar för samhället. Såväl företag som myndigheter behöver därför göra mer för att vända utvecklingen. Det samarbete som finns idag mellan såväl myndigheter som företag behöver utvecklas och fördjupas. Det var några av de budskap som Finansinspektionens generaldirektör framförde på Penningtvättsdagarna 2024. Läs mer hos Finansinspektionen

Projekt ska rusta Europas företag mot cyberattacker 

Risken för cyberattacker mot Europas små och medelstora företag ökar, samtidigt som många av företagen saknar tillräcklig kunskap om hur de ska skydda sig. Genom anslag från Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) ska det nystartade EU-projektet NERO bidra till att öka företagens resiliens inom cybersäkerhet. Läs mer hos Digg

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal mot vd:n och två anställda på företaget som förmedlat bolagen. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten

Avgörande om penningtvätt i HD

Högsta domstolen har i en dom lämnat vägledning när det gäller innebörden av rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” vid penningtvättsbrott samt i bevisfrågor i anslutning till detta. Läs mer hos Högsta domstolen  

Stor risk att chefers arbetsmiljö glöms bort

Chefer utför viktigt arbetsmiljöarbete åt andra, men deras egen arbetsmiljö faller ofta mellan stolarna i företagens systematiska arbetsmiljöarbete. Det är en av slutsatserna efter en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön för första linjens chefer i privat sektor. Läs mer hos Arbetsmiljöverket

MSB uppmanar: Förbered ditt företag

Försämrat säkerhetspolitiskt läge och nya samhällsutmaningar, det är bakgrunden till MSB:s nya informationskampanj till företag. Syftet är att företagare ska fundera över sin roll om krisen eller kriget kommer. Läs mer på verksamt.se

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Tjänster som en kommanditdelägare tillhandahåller ett kommanditbolag har ansetts tillhandahållna mot ersättning och av en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap. Förhandsbesked om mervärdesskatt. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beatrice Ask ny ordförande i Finansinspektionens styrelse 

Regeringen har beslutat att utse Beatrice Ask till ny ledamot och ordförande i Finansinspektionens styrelse fram till den 24 april 2027. Läs mer på Regeringens webbplats  

INTERNATIONELLT 

EU-parlamentet antar nya regler om hållbarhet

Europaparlamentets röstade den 24 april 2024 om att godkänna den föreslagna europeiska lagen om att kräva att stora företag förebygger och åtgärdar kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöbrott i sina globala leveranskedjor. Direktivet måste nu också godkännas formellt av rådet, undertecknas och offentliggöras i EU:s officiella tidning. Det kommer att träda i kraft tjugo dagar senare. Medlemsländerna har två år på sig att införliva de nya reglerna i sin nationella lagstiftning. Läs mer på EU-parlamentets webbplats

ISSB inleder två forskningsprojekt  

Med anledning av den nyligen genomföra remissen om International Sustainability Standards Board (ISSB) framtida prioriteringar kommer ISSB att inleda två forskningsprojekt för att undersöka information om risker och möjligheter relaterat till biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster, och humankapital. Läs mer hos IFRS

Förslag till ändringar av IES

IFAC föreslår ändringar av IES (International Education Standards) för att integrera hållbarhet i utbildningen för blivande revisorer. Läs mer hos IFAC

Skatterna på arbetskraft stiger i OECD-länderna

Fortsatt hög inflation pressade upp skatterna på arbete under 2023. Det visar en ny OECD-rapport. Läs mer hos OECD 

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier