Nyhet

CSRD - hållbarhetsrapportering enligt nya EU-lagen

En kurs för dig som vill lära dig mer om de nya lagstadgade reglerna kring hållbarhetsrapportering, CSRD. Du kommer att få en introduktion till CSRD och ESRS, både vad vi vet idag och hur tidsplanenen ser ut framåt.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Med start från och med räkenskapsåret 2024 kommer den lagstadgade hållbarhetsrapporten att utvidgas utifrån reglerna i Corporate Sustainability Reporting Directive.

Detta är en utbildning för dig som vill få en introduktion i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och European Sustainability Reporting Standard ESRS. Du får en genomgång av de grundläggande områdena inom CSRD/ESRS, både vad vi vet idag och hur tidschemat ser ut framåt.

Kursinnehåll

  • Introduktion CSRD vad innebär regelverket, när börjar det gälla samt för vilka
  • Dubbel materialitetsanalys vad innebär detta och hur påverkar det omfattningen av hållbarhetsredovisningen
  • ESRS – Genomgång av de olika standarderna på en övergripande nivå
  • Nästa steg hur ser planen ut för implementering och eventuellt nya standarder

Lärare