Lyckas som Controller - 5 fallgropar att undvika

Controllern har stora möjligheter att ta en ledande roll i organisationen. Här är 5 fallgropar att undvika för att lyckas i karriären.

1. Bara fokusera på analysen 

Som controller behöver du vara proffs på att analysera budget, utfall och nyckeltal. Men det räcker inte att bara dyka ner i dina kalkylblad och rapporter. För att göra dig oersättlig måste du gå ett steg längre och röra dig ute i verksamheten, lära känna alla delar av företaget och bygga relationer med medarbetarna. Då får du en tydligare bild av vad det är som driver de ekonomiska resultaten i verkligheten.  

2. Nöja sig med rapporten 

Analys check, rapport check – klar. Att luta sig tillbaka efter att rapporten är inskickad är visserligen skönt, men inte så lukrativt. Vill du sträva högre och få en mer verksamhetsstyrande position med större inflytande börjar det viktiga påverkansarbetet efter att rapporten är inskickad. Det är då du har chansen att utbilda och förklara siffrorna bakom analysen på ett pedagogiskt sätt så att alla i företaget förstår och kan jobba åt samma håll.  

3. Fastna i produktionsrollen 

En vanlig fallgrop är att fastna i siffror, analyser, rapporter och transaktionshantering. Att inte lyckas frigöra tid till att vara pedagogen och kommunikatören som vi nämnde i föregående punkt. Lösningen? Standardisering och förenkling av processer. Med ny teknik för automatisering och smarta verktyg finns stora förutsättningar att prioritera om och lägga mer tid på sådant som inte kan skötas av maskiner – mänsklig kontakt och relationsskapande aktiviteter. 

4. Inte förstå styrlogiken 

Om man inte fullt ut förstår företagets styrlogik och dess styrmodeller är det risk att affärsbeslut tas på felaktiga grunder, vilket i sin tur påverkar lönsamheten. Genom att sätta dig in i hur informationsmodellerna är uppbyggda och studera hur till exempel lönsamhetskalkyler, allokeringsprinciper och värderingsmodeller påverkar resultaten kan du lära dig mycket – och nå större framgång i rollen som controller. 

5. Skippa kompetensutvecklingen 

Som controller har du en unik möjlighet att vara med och påverka organisationens ekonomiska riktning. Men för att göra det behöver du hålla dig uppdaterad både på vad som händer i omvärlden och hur debatten går i managementlitteraturen. Vad händer med räntan i USA? Vilka beslut tar ECB i Europa? Hur står det till med inflationen och arbetslösheten – och hur ser prognosen ut framöver? Att läsa på, vidareutbilda sig och skaffa sig kunskap om ny managementkoncept är viktigt för att inte stagnera i rollen som controller. Att vara påläst inger dessutom respekt, förtroende och öppnar nya dörrar i karriären. 

Denna text är uppdaterad artikeln publicerades första gången
22-05-04 och redigerades 22-12-30

Vill du utvecklas inom controlling och ekonomistyrning?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar

Relaterade utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Den smarta ekonomifunktionen Kursen ger inspiration och konkreta tips till ledare inom ekonomiområdet om hur data kan omvandlas till beslutsinformation och hur denna förflyttning kan gå till.
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? I denna utbildning går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning. 
 • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning i din roll som ekonomichef.
 • Certifierad ekonomichef Certifierad ekonomichef fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap - områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare.
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser