”Min nyfikenhet är min drivkraft”

Viktor Dahlström är controllern som ville se vad som fanns bakom siffrorna och hur det fungerar i praktiken. Nyfikenheten gav honom nya utmaningar på Swedavia där han nu arbetar som helhetsansvarig för ekonomin för IT verksamheten. Läs om hur FAR:s utbildning gav honom verktyg till förändring.

Det var under studietiden i Gävle som Viktor Dahlström inledde sin karriärsbana inom ekonomi genom praktik på revisionsbyrån Grant Thornton. Praktiken ledde till fast anställning, men efter några år på byrån kände han sig sugen på något nytt.

– ­Jag blev nyfiken på hur en verksamhet fungerar i verkligheten. På byrån satt vi med siffror, papper och dokument bakom skrivbord, vilket var väldigt lärorikt i sig. Men jag ville se mera av det tekniska, vad som finns bakom siffrorna och hur det fungerar i praktiken, säger Viktor.

Jag tog med mig ett grundläggande tankesätt för hur man kan resonera och reflektera kring olika situationer. Som controller stöter man på mycket ad hoc-situationer som man får lösa - och då är det bra att ha en grund att stå på

Viktigt skapa förståelse

Den nyfikenheten ledde honom till Swedavia, rollen som business controller och med ett ansvarsområde som vuxit för varje år. I dag har Viktor helhetsansvar för flygplatsens IT-verksamhet och jobbar bland annat för att effektivera processerna och kunskapsutveckla förvaltningen. För honom är det viktigt att skapa förståelse för värdet av det arbete som görs på hans avdelning och dess påverkan på hela företaget. Att få kombinera det mera teoretiska han tog med sig från byrån med sin nuvarande roll, ser han som värdefullt.

– Jag har fått mycket mer perspektiv och en helt annan kännedom om hur allting fungerar rent praktiskt. Jag är väldigt tacksam för att jag har erfarenhet också från byråsidan och den förståelse jag tar med mig därifrån.

Utbildningen gav verktyg för utmaningar

För Viktor har också möjligheten att vidareutbilda sig spelat en viktig roll i hans professionella utveckling. Under sitt första år på Swedavia fick han chansen att gå FAR:s Controllerutbildning. För honom var det ingen tvekan att delta.

– Jag känner mig aldrig fullärd och det finns alltid något nytt att lära sig och dyka in i. Samtidigt tycker jag också att det är viktigt att underhålla sin kompetens. Jag gillar att vara uppdaterad och få insyn i vad som förändras. Vi lever i en värld som förändras snabbt och måste anpassa oss efter det.

Utbildningen gav bland annat Viktor en helhetssyn på rollen och verktyg för att ta sig an olika utmaningar i verkligheten.

– ­Utbildningen var en kombination av teori och praktiska exempel på hur det kan fungera i verkligheten. Det är inte alltid det finns ett enkelt svar, utan det beror på situationen och hur man anpassar sig till den. Jag tog med mig ett grundläggande tankesätt för hur man kan resonera och reflektera kring olika situationer. Som controller stöter man på mycket ad hoc-situationer som man får lösa - och då är det bra att ha en grund att stå på, berättar han.

Certifierad controller nästa steg

Ett år senare valde Viktor att fortsätta vidareutbilda sig och denna gång blev det kursen Certifierad Controller. Att valet föll på den kändes självklart. ­

Denna text är uppdaterad artikeln publicerades första gången
22-05-04 och redigerades 22-12-30

Utvalda artiklar

Relaterade utbildningar

  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Den smarta ekonomifunktionen Kursen ger inspiration och konkreta tips till ledare inom ekonomiområdet om hur data kan omvandlas till beslutsinformation och hur denna förflyttning kan gå till.
  • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? I denna utbildning går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning. 
  • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
  • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning i din roll som ekonomichef.
  • Certifierad ekonomichef Certifierad ekonomichef fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap - områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare.
  • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
  • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser