Controllern - en självklar ledare

Som controller sitter du på viktig kunskap om verksamheten vilket är bra förutsättningar för att ta en ledande roll i organisationen. Kent Stenstrand, lärare på FAR:s utbildning Certifierad controller, ger sina bästa tips på hur man tar sig an en ledarroll utan att vara chef.

– Controllern för mig är ingen passiv aktör eller kontrollant, utan en självklar ledare, säger Kent Stenstrand, lärare på FAR:s utbildning Certifierad Controller och verksamhetskonsult inom utveckling av ekonomi- och controllerfunktioner.

A och O för att leda utan formellt ansvar är att skapa förtroende. Det är en förutsättning för att kunna påverka andra och få med dem på tåget

Controllern kan påverka och driva förändring

Kent Stenstrand har lång erfarenhet av att jobba med att utveckla ekonomifunktioner och lyfter fram controllerns potential till att vara en ledare som driver frågor som utvecklar verksamheten.

– Generellt sett kan man säga att controllern ofta lägger för mycket tid på uppgiften att ta fram rapporter och underlag. Givetvis är det viktiga saker som behöver skötas, men jag anser att det finns en stor potential för controllern som sitter på alla siffror och vet hur verksamheten mår, att använda den informationen för att skapa sig en central roll och påverka och driva förändring i organisationen – och det är den sidan av rollen som ofta behöver uppmuntras och utvecklas.

Ledarskap innebär förtroende

Hur tar man då sig an en ledarroll i en position där man inte har ett uttalat mandat som chef? Enligt Kent Stenstrand handlar det om en sak: Förtroende.

– A och O för att leda utan formellt ansvar är att skapa förtroende. Det är en förutsättning för att kunna påverka andra och få med dem på tåget, säger han.

4 tips på hur du skapar förtroende i organisationen

I FAR:s utbildning Certifierad Controller fokuserar Kent Stenstrand bland annat på att ge deltagarna både konkreta verktyg och insikter för att bli en mer proaktiv och framåtriktad controller som leder. Här är några av hans tips på hur man skapar förtroende i organisationen.

1. Kunskap

Först och främst måste du vara kunnig på ditt område som ekonom. Du måste veta vad du pratar om och fördjupa dig inom ditt område. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad med ny kunskap och utvecklingen i omvärlden.

2. Leverera och visa resultat

Om du har bra kunskap, men aldrig ger dig in i matchen och hjälper till att leverera och skapa resultat är du inte heller trovärdig. I förlängningen behöver du sträcka dig längre än att enbart bygga upp din egen förståelse och fokusera på praktisk och användbar kunskap till verksamheten.

3. Integritet och mod

Vill du få förtroende från dina kollegor och chefer måste du våga stå för det du tycker. Det kräver mycket mod. Om du ser att ni fattar ett felaktigt beslut, vågar du lyfta upp det på ledningsbordet? Och ge förslag på alternativa lösningar?

− Jag ser på många ställen att man upptäcker möjligheter, men inte riktigt har modet att kliva in. Ett sätt att göra det på, är att ställa relevanta frågor som exempelvis ”Men vänta lite nu, den här marknaden är inte lönsam, hur kommer det sig att vi satsar på den?”. Då är det också bra att du har en lönsamhetsbedömning i botten att luta dig mot, säger Kent Stenstrand.

4. Intention

Fråga dig själv vad som är din utgångspunkt och dina intentioner för ditt ledarskap och den förändring du driver. Finns du där som supporter och stöttar? Visa att du finns här för att hjälpa till och inte för att skjuta ner − då är det lättare att få med andra på resan.

− Detta är en uppgift som gör controlleruppdraget både spännande och utmanande. Du ska vara ett positivt stöd till verksamheten, samtidigt som du har en viktig uppgift att peka på risker och avvikelser. Lyckas du förena dessa två uppdrag så finns goda förutsättningar att utöva ett starkt ledarskap som controller, utan att vara chef, säger Kent Stenstrand.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar

Relaterade utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Den smarta ekonomifunktionen Kursen ger inspiration och konkreta tips till ledare inom ekonomiområdet om hur data kan omvandlas till beslutsinformation och hur denna förflyttning kan gå till.
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? I denna utbildning går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning. 
 • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning i din roll som ekonomichef.
 • Certifierad ekonomichef Certifierad ekonomichef fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap - områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare.
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser