Nya utmaningar för framtidens controller

FAR:s controllerutbildning är till för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och få nya verktyg för att möta framtidens utmaningar. Under tre intensiva dagar får du ta del av kunskap och erfarenheter som både breddar och fördjupar din kompetens.

Digitalisering, automatisering och AI möjliggör en mer analytisk roll för dig som controller. Det ställer samtidigt högre krav på ett pedagogiskt förhållningssätt och en coachande relation mot chefer och enheter som använder analyserna.

FAR:s controllerutbildning har funnits på marknaden i över 15 år. Matti Skoog är professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet och en av utbildningens huvudlärare.

Matti Skoog är professor i företagsekonomi och lärare på controllerutbildningen.

– Rollen som controller kommer att bli mer orienterad mot analys, utvärdering och dialog. Controllern kommer att gå från att huvudsakligen vara en producent av rapporter till att vara mer av ett strategiskt bollplank. Självklart är kunskap om den finansiella logiken fortfarande viktig men det blir allt viktigare med en ökad förståelse för organisationens affärsmodell. Delar av rapportarbetet kommer att automatiseras och enklare analyser kommer i ökande grad att utföras av AI.

Den största utmaningen för dagens och morgondagens controllers är den kommunikativa och pedagogiska delen av rollen. Det blir viktigt med en löpande dialog om vad som behöver prioriteras under olika perioder. För att kunna initiera och utveckla den dialogen krävs en ökad kunskap om verksamheten och affärsmodellen.

På controllerutbildningen får du bland annat:

  • Ökad förståelse för hur digitalisering, automatisering och AI påverkar arbetet
  • Förståelse för hållbarhetsaspekter och nya rapporteringskrav som påverkar rollen som controller
  • Fördjupad förståelse för hur olika delar av den finansiella logiken kopplar till olika strategiska val och prioriteringar inom organisationen
  • Verktyg för att förstå kollegor som inte arbetar med ekonomi
  • Kunskap om marknadsdriven styrning

Vill du utvecklas som controller och få verktyg för att möta framtidens utmaningar? Anmäl dig till controllerutbildningen.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar