Dags att ta nästa steg i karriären

Hampus Gjöres Clark är controller på Tidsam, Sveriges största leverantör av tidskrifter. För att utvecklas i sin professionella roll har han valt att gå FAR:s utbildning Certifierad controller. Här berättar han om sina erfarenheter av kursen.

Efter att ha arbetat med controlling i nästan fyra år kände Hampus Gjöres Clark att det var dags att ta nästa steg i sin karriär. Våren 2023 påbörjade han därför FAR:s utbildning Certifierad controller. Utbildningen varvar föreläsningar, diskussioner och eget projektarbete och omfattar totalt 14 heldagar fördelat på fem tillfällen under ett år. Hampus Gjöres Clark har två block kvar innan han kan titulera sig certifierad controller.

Varför har du valt att gå FAR:s utbildning Certifierad controller?

Hampus Gjöres Clark är controller på Tidsam.

– Jag kände att det var dags att gå en utbildning för att utvecklas i rollen som controller. FAR har ett starkt varumärke och certifieringen är en kvalitetsstämpel. Jag var ute efter en ordentlig utbildning där jag både kan bredda och fördjupa mina kunskaper.

Vilka är de största utmaningarna i din roll som controller?

– En stor utmaning i min roll är kommunikationen med den övriga verksamheten. Det är inte alltid beställaren vet vad den vill ha eller vad som går att få fram. Som controller behöver du vägleda organisationen. Det gäller att välja en lämplig metod och rätt väg framåt. Det är även viktigt att skapa en god förståelse för de underlag vi tar fram. Varför är just de här mätvärdena relevanta? Vad ger bäst effekt? Controllern behöver hjälpa beställaren att tolka resultatet.

Vad tycker du om utbildningen så här långt?

– Det är intressanta ämnen och kunniga föreläsare. Utbildningen är väldigt grundlig och det är bra att ha med sig grunderna när man kommer in på mer komplicerade områden. Jag uppskattar även att utbildningen är uppdelad i flera olika tillfällen som sträcker sig över en längre period. Det ger oss möjlighet att hinna reflektera mellan blocken och återkomma med funderingar vid nästa tillfälle.

Vad har du lärt dig under utbildningen?

– En viktig del är kopplingen mellan strategi och operativa mätvärden. Vi går igenom olika teorier och strategimodeller och hur man kan använda dessa i sin egen verksamhet. Det får en att reflektera. Vilka mätvärden är relevanta för oss och hur kan vi applicera dessa på bästa sätt? Tänker vi rätt här eller går det att göra saker annorlunda? 

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar