Utvecklas i yrkesrollen – bli certifierad controller

Som certifierad controller har du alla förutsättningar för att nästa steg i karriären. FAR:s utbildning till certifierad controller är en bred utbildning som ger värdefulla verktyg inom verksamhetsstyrning och business control.

FAR:s utbildning till certifierad controller innehåller moment som verksamhetsutveckling, affärs- och kundstrategi, ekonomistyrning och budgetering – men också retorik, ledarskap och sociala mediers roll i kundkommunikationen.

Viktor Dahlström, Anton Öström och Erik Widenfeldt är alla tre klara med sin certifiering. Det finns mycket i utbildningen som är värdefullt för den egna yrkesrollen och karriären, menar de.

Controllerutbildningen förändrar yrkesrollen

Viktor Dahlström har tagit steget från revisionsbranschen till en tjänst som ekonomiansvarig och för honom var det naturligt att söka relevanta utbildningar hos FAR. Idag är han Business controller på Swedavia, och har gått såväl FAR:s controllerutbildning som utbildningen till certifierad controller.

Viktor Dahlström

Att bli certifierad controller hos ett starkt varumärke som FAR känns betydelsefullt

– Controllerutbildningen gav mig bra verktyg och ett år senare var certifieringsåret ett naturligt steg. Det har hjälpt mig att se rollen på ett nytt sätt och samtidigt definiera vilka möjligheter som finns i en organisation.

Med utbildningen i ryggen känner Viktor att han kommer att våga utmana sig själv, sina medarbetare och organisationen. Tillsammans med sin arbetsgivare ser han också möjlighet att stärka den interna kontrollen.

–  Jag har helt enkelt fått fler byggstenar för att fortsätta det arbete vi påbörjat, säger Viktor. Nu ser jag fram emot att få använda mina nya kunskaper.

Nya perspektiv på den egna verksamheten

I organisationer där förändringstakten är hög ger utbildningen till certifierad controller en grund att utgå ifrån i de interna processerna. När Anton Öström, Business controller på OX2, letade efter en bra vidareutbildning föll valet på FAR:s program till certifierad controller.

–  Jag valde den här utbildningen för att den har det mest intressanta innehållet på marknaden. Det är ett bra och brett innehåll som känns relevant för mig.

Anton Öström

Utbildningen till certifierad controller har det mest intressanta innehållet på marknaden

Som certifierad controller kan Anton Öström se med nya ögon på sin universitetsutbildning – och bidra med ny kunskap i den egna organisationen.

–  Det känns som jag har återbesökt de teorier jag läste om på universitetet, men med andra ögon eftersom jag nu har arbetslivserfarenhet, berättar Anton. Den nya kunskap samt perspektiv jag fått med mig kommer jag kunna implementera och använda i den egna verksamheten. Det kommer ge stor nytta i organisationen.

Verktyg för förändringsprocesser

Utbildningen till certifierad controller består dels av teoretiska moment, dels av projektarbeten som är grunden för certifieringen. Projekten genomförs i grupper, där erfarenhetsutbytet mellan deltagarna kombineras med kunskap från de teoretiska momenten i utbildningen.

Erik Widenfeldt

Utbildningen till certifierad controller har gett mig en helhetssyn på yrkesrollen

–  Utbildningen har gett mig en helhetssyn på yrkesrollen och en förståelse för vad som komma skall.

Erik Widenfelt jobbade som Project controller på Foodora, en verksamhet i stark utveckling. Innehållet i utbildningen har därför varit centralt för Erik, att få verktyg att driva förändringsprocesser och utveckla sin egen roll i organisationen.

De erfarenheter deltagarna i utbildningen delat med sig av till varandra har också betytt mycket och de grupparbeten som ligger till grund för certifieringen har varit väldigt givande.

– Paketeringen, att få en samlad utbildningen över ett år är ett stort plus. Alternativet hade varit att gå olika delmoment och då behöva leta efter de mest relevanta kurserna. Här får jag allt på en gång.

Denna text är uppdaterad artikeln publicerades första gången
21-10-05 och redigerades 22-12-30

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar