Auktorisation revisor

När du har arbetat några år som revisor kan det vara dags att ta steget att bli auktoriserad revisor och medlem i FAR. Här kan du läsa mer om hur du gör.

För att bli auktoriserad revisor och medlem i FAR ska du först få godkänt i revisorsexamen och ansöka om auktorisation hos Revisorsinspektionen, som även förnyar auktorisationen.

För att få skriva provet krävs både praktisk och teoretisk utbildning. Kraven ändrades 2018 och innebörden är att kraven i dag är mer flexibla, vissa av de ämnesområden som ska ingå i studierna kan till exempel läsas vid ett revisionsföretag som har en godkänd utbildningsplan. Däremot har själva provet inte ändrats, så den som vill bli auktoriserad revisor måste fortfarande klara samma kunskapsprov som tidigare.

 

Följande krav ska vara uppfyllda innan du skriver provet:

 • Du ska ha en teoretisk utbildning som består dels av en kandidatexamen (180 högskolepoäng) i valfritt ämne, dels av studier inom obligatoriska ämnesområden. Studierna inom de obligatoriska ämnesområdena ska uppfylla antingen de nya utbildningskraven eller de äldre utbildningskraven. För den som ska skriva provet år 2025 eller senare gäller endast de nya utbildningskraven.
 • Du ska arbeta på en revisionsbyrå och ha minst tre års praktisk utbildning med visst innehåll under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Utbildningsstege – inför examen

Förutom den teoretiska utbildningen enligt utbildningskraven behöver du nå samtliga lärandemål för att klara rollen som auktoriserad revisor och för att klara examen. Detta kräver att du utbildar dig under praktiken både genom teoretiska kurser och praktik kopplad till teorin. FAR har tagit fram en utbildningsstege anpassad utifrån en normal utvecklingstakt och med en examen inom företagsekonomi. Kurserna syftar till att fördjupa kunskaper, koppla till praktiken samt att ämnesområde 6–10 ska ha studerats med godkänt resultat vid revisionsföretag.

Utbildningsstege inför revisorsexamen 

År 0–1 Antal timmar
Revision I 35
Skatt I – deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag 14
Skatt I – deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB 14
Moms I 14
Bokslut II – årsbokslut 21
   
År 1–2 Antal timmar
Revision II 35
Skatt II – beskattning i ägarledda företag 21
Bokslut III – fördjupning och årsredovisning  21
Kunskapstest för revisorsassistenter
Kunskapstestet är tänkt att vara en hjälp på din väg mot revisorsexamen.
7
Grunden till Hållbarhetsredovisning 2
   
År 2–4 Antal timmar
Revision III 35
Skatt III – beskattning av aktiebolag 21
Koncernredovisning I 21
Varulager – värdering och redovisning 7
Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning 14
Företagsvärdering och företagsöverlåtelser 14
IFRS - grunder, intäkter, nedskrivningar och skatter 7
Bolagsrätt och obestånd 14
   
År 4–6 Antal timmar
Avvikande revisionsberättelser  7
Moms II  21
Koncernredovisning II 14 
IFRS - koncernredovisning och leasing 7
IFRS - finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda 7
Förberedelsekurs inför revisorsexamen 35

 

Kursrådgivning

Robert Wennberg

Affärsområdeschef Kompetens

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se

Revisorsexamen hålls vid två tillfällen per år 

Examensprovet genomförs i Revisorsinspektionens regi i en gemensam lokal under två dagar, sex timmar per dag. Frågorna är case-baserade. För att bli godkänd måste du totalt ha 90 poäng av maxpoängen 150. Du kan få en uppfattning om hur frågorna är utformade genom att ta del av gamla prov på Revisorsinspektionens hemsida. Genom att gå FAR:s utbildning ”Förberedelsekurs inför revisorsexamen”, en femdagarskurs, ökar du dina chanser att klara examen.  

Ansök om ordinarie medlemskap i FAR efter du fått din auktorisation 

När du klarat revisorsexamen och fått beslut om auktorisation från Revisorsinspektionen är du varmt välkommen att ansöka om medlemskap i FAR. 

Ansök om medlemskap i FAR

Våra medlemskap

 • Medlemskap

  Bas

  Basmedlemskapet är för dig som är anställd på en revisions- eller redovisningsbyrå, men inte är auktoriserad eller uppfyller kraven för ordinarie medlemskap. På din arbetsplats ska det finnas minst en ordinarie FAR-medlem.

  Läs mer
 • Medlemskap

  Ordinarie

  FAR:s ordinarie medlemskap vänder sig till dig som är verksam i ett revisions- eller redovisningsföretag och redan är auktoriserad revisor eller har för avsikt att bli auktoriserad redovisningskonsult, auktoriserad lönekonsult eller auktoriserad skatterådgivare.

  Läs mer
 • Medlemskap

  Student

  Studentmedlemskapet är för dig som studerar vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

  Läs mer