Kunskapstest för revisorsassistenter

FAR:s kunskapstest vänder sig till dig som siktar på att bli auktoriserad revisor. Genom testet får du en uppfattning om din kunskapsnivå som revisor och hur din kunskap inför revisorsexamen behöver fördjupas genom teori och praktik.

 • Testa dina kunskaper
 • Bredd av frågor inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen
 • Passar dig som arbetat heltid med revision i två bokslutssäsonger
 • I kurslokal eller på kontoret
Revisorsassistent

Kursbeskrivning

FAR:s kunskapstest vänder sig till dig som siktar på att bli auktoriserad revisor. Genom testet får du en uppfattning om din kunskapsnivå som revisor. Detta utgör sedan ett underlag för dig och din handledares planering av dina kommande arbetsuppgifter och utbildning inför revisorsexamen.

Till följd av provets omfattning är det lämpligt att skriva kunskapstestet när du praktiserat mellan ett och ett halvt år och två år. Vi rekommenderar att du innan testet gått kursen Revision II eller motsvarande samt arbetat under två bokslutssäsonger.

Maximalt antal poäng är 100 och över 60 kan ses som ett resultat enligt förväntan. Poängsättningen bör ses som en vägledning för diskussion med din handledare avseende planering av det framtida praktiska arbetet och utbildningen.

Kunskapstestet ges årligen i december och resultatet meddelas i februari.

Skriva på annan plats?

Du har även möjlighet att skriva testet på ditt kontor. I detta fall utses en kontaktperson på kontoret som är ansvarig under testdagen. Provet måste även då skrivas på utsatt datum. Kontaktpersonen meddelas till FAR vid anmälningstillfället.

Kursinnehåll

Kunskapstestet genomförs under en dag och provet omfattar frågeställningar inom de områden som är relevanta utifrån erfarenhet från revision vid två bokslutssäsonger. De frågeställningar som kan beröras är bland annat:

 • Centrala begrepp i revisionen
 • Granskningsmoment
 • Hantering av iakttagelser i revisionen
 • Dokumentation
 • Revisionsbevis
 • Intern kontroll
 • Etiska regler
 • Redovisning
 • Skatt
 • Moms
 • Aktuella frågor i branschen

Exempel på kunskapstest och svarsförslag

2023

Kunskapstest 2023 (PDF)
Kunskapstest 2023 - svarsförslag (PDF)

2022

Kunskapstest 2022 (PDF)
Kunskapstest 2022 - svarsförslag (PDF)

Praktisk information

Kunskapstestet skriver du på din egen dator som du har med dig.

 • Under provet är alla hjälpmedel tillåtna – förutom externa kontakter eller onlineverktyg.
 • Du gör testet på din egen dator och du behöver ladda ner programmet DigiExam. Programvaran och instruktioner kommer att skickas ut per mail under november.
 • Skrivtiden är sju timmar: 10.00–17.00.
 • Du som har tillgång till FAR Online kommer att få PDF-versioner av de böcker som är relevanta för Kunskapstestet. Information om var du laddar hem PDF:erna får du under vecka 47. Om du inte har åtkomst till FAR Online är du välkommen att kontakta kundservice@far.se för information om hur du får tillgång till verktyget.
 • När det gäller litteratur och instuderingsmaterial hänvisar vi till vår utbildningsplan. Där framgår vilka kurser du bör ha gått eller vilka motsvarande kunskaper du bör ha.