Varulager - värdering och redovisning

Kursen ger dig grundläggande kunskaper att lösa frågor som uppkommer i samband med värdering av varulager och pågående arbeten i olika typer av företag.

Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en genomgång av lagregler och god redovisningssed för hur man värderar och redovisar varulager i handelsföretag, tillverkande företag och konsult- och entreprenaduppdragföretag som använder fastpris och redovisar enligt alternativregeln (pågående arbeten för annans räkning).

Du får även en genomgång om varför och hur man bör planera och genomföra en inventering. Föreläsningar varvas med grupparbeten.

Sagt om kursen

Det bästa var att läraren var pedagogisk och tydlig. Samt alla de exempel som hon tog och ritade för hand hjälpte väldigt mycket till att man förstod det "teoretiska". Många bra exempel och övningar.

Kursinnehåll

  • Varulager – grundläggande regler
  • Inventering
  • Värdering i handelsföretag och i tillverkande företag
  • Pågående arbeten i konsult- och entreprenadföretag

Under kursen arbetar du med konkreta problemställningar som bland annat:

  • Vem som äger lagret när varorna är på väg
  • Beräkning och redovisning av inkurans när det generella avdraget inte räcker till
  • Hur värderingen påverkas av förändringar i kapacitetsutnyttjandet hos det tillverkande företaget
  • Vilka komponenter som kan ingå i kalkyler till grund för varulagervärdering
  • Hur pågående arbeten i konsultföretag, till fast pris respektive löpande räkning redovisas

Sagt om kursen

Vi fick bra information om hur man ska granska lager, vi fick även tillgång till bra checklistor som kommer komma till användning framöver.

Bra att veta

Kursen riktar sig till dig som arbetar på ett företags ekonomiavdelning, är nybliven revisorsassistent eller redovisningskonsult.

Den här kursen behandlar inte intäktsredovisning, vi rekommenderar då onlinekursen Intäktsredovisning eller vår lärarledda kurs Intäktsredovisning – K2/K3.

Lärare