Förberedelsekurs inför revisorsexamen

Öka dina chanser att klara revisorsexamen genom FAR:s förberedelsekurs. Denna veckokurs omfattar och belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet, till exempel revision, redovisning, skatt, associationsrätt och god revisorssed.

 • Ökar chanserna att klara provet
 • Repetition och fördjupning av de områden som berörs på revisorsexamen
 • Öka kunskapen kring revisorns ställningstaganden
 • Veckokurs med högt tempo
Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna veckokurs omfattar och belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet. Kursen innehåller moment inom revision, redovisning, associationsrätt, skatterätt samt vanliga frågor kring god revisorssed och rollen som revisor. Under kursen diskuteras även frågor som berör ställningstaganden i rollen som revisor. Omfattningen av de olika kursområdena är utformade utifrån provets omfattning och vanliga behov av kunskapsförstärkning och ska därigenom öka sannolikheten att du som deltagare ska klara provet. Kursen har ett högt tempo och förutsätter grundläggande kunskap inom de olika ämnesområdena.

Under kursen varvas föreläsningar med grupparbeten. Kursen leds av erfarna lärare som delar med sig av kunskap och erfarenheter.

Kursinnehåll

Kursen innehåller block med de ämnesområden som behandlas på provet. Förutom detta innehåller kursen även information om provets utformning och praktiska saker att tänka på. De ämnesområden som berörs är följande:

 • Grundläggande principer kring regelverk
 • K2 och K3, fördjupning inom bland annat intäkter, varulager och inkomstskatter
 • Fusioner
 • Koncernredovisning repetition
 • IFRS, grunder och fördjupning inom bland annat intäkter och leasing
 • Aktiebolagsrätt allmänt
 • Värdeöverföringar, Formenliga och förtäckta
 • Koncernbidrag aktiebolagsrättsligt
 • Låneförbuden
 • Sambandet redovisning beskattning
 • Beskattning av andelar
 • Ränteavdrag
 • Koncernbidrag skattemässigt
 • Skattemässiga underskott
 • Inkomstdeklaration
 • Revisors-/revisionslagen
 • Etikkoden
 • ISA – standarder för revision. Repetition av bland annat ISA 520, 560, 570,
 • Förvaltningsrevision RevR 9
 • Utformning av revisionsberättelsen
 • Övriga yttranden enligt ABL
 • Granskning av kontrollbalansräkning

Se detaljerat kursprogram här.

Bra att veta


Förkunskaper

Inför kursen bör du ha börjat förbereda dig inför examen och ha tagit del av tidigare prov som du hämtar från Revisorsinspektionens webbplats.

Lärare

FAR Online paket

 • Ekonomi – grundläggande redovisnings- och skatteregler

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Hela Rättserien ingår.

 • IFRS och Finans – djuplodande regelverk för finansmarknaden

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar på företag som redovisar enligt IFRS och för dig inom finanssektorn. Innehåller bland annat EU-rätt, svenska lagar och myndighetsregler.

 • Revision – lagar och regler inom revison, redovisning och skatt

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total – allt material i FAR Online, såväl svenska lagar och regler som EU-rätt

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online, inklusive Skattenytt.

Mer om FAR Online