Förberedelsekurs inför revisorsexamen

Öka dina chanser att klara revisorsexamen genom FAR:s förberedelsekurs. Denna veckokurs omfattar och belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet, till exempel revision, redovisning, skatt, associationsrätt och god revisorssed.

 • Ökar chanserna att klara provet
 • Repetition och fördjupning av de områden som berörs på revisorsexamen
 • Öka kunskapen kring revisorns ställningstaganden
 • Veckokurs med högt tempo
Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna veckokurs omfattar och belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet. Kursen innehåller moment inom revision, redovisning, associationsrätt, skatterätt samt vanliga frågor kring god revisorssed och rollen som revisor. Under kursen diskuteras även frågor som berör ställningstaganden i rollen som revisor. Omfattningen av de olika kursområdena är utformade utifrån provets omfattning och vanliga behov av kunskapsförstärkning och ska därigenom öka sannolikheten att du som deltagare ska klara provet. Kursen har ett högt tempo och förutsätter grundläggande kunskap inom de olika ämnesområdena.

Under kursen varvas föreläsningar med grupparbeten. Kursen leds av erfarna lärare som delar med sig av kunskap och erfarenheter.

Kursinnehåll

Kursen innehåller block med de ämnesområden som behandlas på provet. Förutom detta innehåller kursen även information om provets utformning och praktiska saker att tänka på. De ämnesområden som berörs är följande:

 • Grundläggande principer kring regelverk
 • K2 och K3, fördjupning inom bland annat intäkter, varulager och inkomstskatter
 • Fusioner
 • Koncernredovisning repetition
 • IFRS, grunder och fördjupning inom bland annat intäkter och leasing
 • Aktiebolagsrätt allmänt
 • Värdeöverföringar, Formenliga och förtäckta
 • Koncernbidrag aktiebolagsrättsligt
 • Låneförbuden
 • Sambandet redovisning beskattning
 • Beskattning av andelar
 • Ränteavdrag
 • Koncernbidrag skattemässigt
 • Skattemässiga underskott
 • Inkomstdeklaration
 • Revisors-/revisionslagen
 • Etikkoden
 • ISA – standarder för revision. Repetition av bland annat ISA 520, 560, 570,
 • Förvaltningsrevision RevR 9
 • Utformning av revisionsberättelsen
 • Övriga yttranden enligt ABL
 • Granskning av kontrollbalansräkning

Se detaljerat kursprogram här.

Bra att veta


Förkunskaper

Inför kursen bör du ha börjat förbereda dig inför examen och ha tagit del av tidigare prov som du hämtar från Revisorsinspektionens webbplats.

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

FAR Online paket

 • Ekonomi

  295 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  380 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  380 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  620 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Mer om FAR Online