Företagsvärdering och företagsöverlåtelser

Du får genom kursen en förståelse för hur en företagsöverlåtelse går till och en grundläggande kunskap i företagsvärdering. Du lär dig de vanligaste värderingsteknikerna för onoterade företag. Vi sätter fokus på att ge dig en praktisk tillämpning av diskonterad kassaflödesvärdering och relativ värdering, de mest använda metoderna för företagsvärdering. I ett särskilt avsnitt redogörs för de skattefrågor som uppkommer vid företagsöverlåtelser.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Behovet av kunskaper inom företagsvärdering och företagsöverlåtelser blir allt viktigare för såväl revisorer som ekonomiansvariga, advokater med flera. Du får arbeta med en så kallad databok som utgör basen för en due diligence och ett informationsmemorandum som vi kopplar till värderingsmodellerna och en transaktion i case-form. Aktuella skattefrågor relaterade till företagsöverlåtelser behandlas koncentrerat under en halvdag.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att du ska få en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering och en företagsöverlåtelse görs, vilka faktorer som är kritiska för värdet och vilka delar som särskilt bör uppmärksammas vid granskning av en företagsvärdering. Du får även en beskrivning av överlåtelseprocessen och de delar som normalt ingår.

Praktisk tillämpning

Du får möjlighet att praktiskt tillämpa de successivt förvärvade kunskaperna i ett antal grupparbeten, som sammanfattas i en tävling i slutet av kursen där din grupp lägger ett konkurrensutsatt bud på lärarnas caseföretag.

Kursinnehåll

Företagsanalys

 • Att välja strategi – att göra rätt saker, strategiska modeller
 • Analys av omvärlden, konkurrenter och marknad samt företagets kompetens
 • Finansiell och icke finansiell information - hur får vi siffror och ord att harmonisera
 • Grundläggande ekonomisk analys baserat på en databok med bl a intäkts- och kostnadsanalys, justerat resultat, kapitalbindning och normaliserat rörelsekapital och samt nettoskuldbegreppet

Företagsvärdering

 • Värderingssituationer
 • Traditionella och moderna värderingsmetoder
 • Bedömning av avkastningskrav - rörelserisker och finansiella risker
 • Praktiska frågor. Bland annat rörelsefastighet, leasing och definition av nettokassa/skuld
 • Värderingsmodeller i Excel

Företagsöverlåtelser

 • Överlåtelseprocessen
 • Värdet på rörelsen, nettoskuldbegreppet och normaliserat rörelsekapital, avräkning på tillträdesdagen
 • Due diligence – vad bör omfattas?
 • Analys av finansieringseffekter och kassaflöden efter förvärvet

Skattekonsekvenser

 • Genomgång av aktuella skattefrågor i samband med förvärv och försäljning av företag

Bra att veta

Kursen vänder sig primärt till revisorer som har cirka tre års relevant yrkeserfarenhet, men kursen berör också områden för controllers, ekonomi-/redovisningsansvariga, redovisningskonsulter och advokater som kommer i kontakt med värderingsfrågor. Du bör ha en god kunskap i redovisning.

Kurstider

Dag 1: 09.00-16.30
Dag 2: 08.30-16.30

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

FAR Online paket

 • Ekonomi

  295 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  380 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  380 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  620 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Mer om FAR Online