Nya lärandemålen – så blir du auktoriserad revisor

En snabb förändringstakt inom branschen ger nya förväntningar på revisorsrollen. Det här behöver du veta för att bli revisor.

Globalisering, digitalisering och automatisering påverkar i hög grad revisionsbranschen. För att möta förändringen beslutades förra året att utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor skulle ändras. Nya färdigheter behövs, och det behöver bli enklare för byråerna att kunna rekrytera rätt kompetens. Samtidigt hoppas branschen att förändrade utbildningskrav ska kunna göra yrket mer attraktivt.

– Vi ser till exempel att mer färdigheter behövs inom informationshantering, dataanalys, statistik och matematik. Även språkkunskaper efterfrågas i allt större utsträckning, säger Sara Orback, föreningsjurist FAR.

För att stötta FAR:s medlemmar samt dem som funderar på att bli auktoriserade revisorer har FAR tagit fram en rekommendation. Den finns på FAR Online, och i rekommendationen redogörs både för de formella och de informella krav som ställs på en revisor. Rekommendationen ger också viss vägledning om hur målen kan nås.

För att bli auktoriserad revisor krävs att revisorsexamen avläggs. Provet ges av Revisorsinspektionen och för att få skriva provet krävs både praktisk och teoretisk utbildning. Kraven för att få skriva provet ändrades 2018 och innebörden är att kraven i dag är mer flexibla. Däremot har själva provet inte ändras, så den som vill bli auktoriserad revisor måste fortfarande klara samma kunskapsprov som tidigare.

– Mest korrekt är att säga att det nu finns flera vägar in för att uppnå kraven för att göra examensprovet för att bli auktoriserad revisor, förklarar Sara Orback.

Grundkraven är

  • Teoretisk utbildning som ska bestå av minst en kandidatexamen (180 hp) från universitet eller högskola
  • Studier på högskolenivå inom redovisning
  • Studier på revisionsföretag eller på högskolenivå inom revision
  • 3 års praktik inom revision
  • Revisionsföretaget ska ha en utbildningsplan som omfattar ämnen inom revision (dessa kan alternativt studeras på universitet eller högskola)
  • Relevanta kunskaper inom juridik, it- och systemkunskap, matematik, ekonomisk förvaltning av företag

– För att bedöma om medarbetare har tillräckliga kunskaper för att skriva revisorsprovet rekommenderar vi att FAR:s kunskapstest för revisorsassistenter används, säger Johanna Svensson, auktoriserad revisor FAR.

Text: Charlotta Marténg

FOTNOT: Under en övergångsperiod fram till 2024 kan man använda de gamla utbildningskraven som innebär att man ska ha studerat företagsekonomi, juridik och de fyra ämnen som kallas övriga ämnen (informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik). Totalt minst 180 poäng varav minst 135 poäng inom ekonomi och juridik (90 poäng i företagsekonomi och 45 poäng inom juridik, exempelvis handelsrätt).

Taggar: Auktorisation, Revisor