5 områden att ha koll på inför bokslutet

Bokslutet är en viktig del av företagandet. Det är mycket man måste ha koll på – men vad finns det för vanliga misstag i bokföringen som man ska undvika?

Conny Lysér, auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, beskriver fem områden som han får mycket frågor om – och där det ibland tenderar att bli fel.

Ovanliga transaktioner 

När det handlar om transaktioner som inte inträffar så ofta är kunskapen om hur de ska hanteras inte särskilt spridd bland företagare. Misstag inom det här området kan dessutom handla om att man inte uppfattar att en viss transaktion faktiskt är problematisk. 

Pågående arbeten 

Området pågående arbeten kan upplevas snårigt. Hur inkomster från dessa ska redovisas beror på om arbetet utförs på löpande räkning eller till fast pris. När det gäller arbeten som utförs till fast pris kan man under vissa förutsättningar välja om man vill redovisa dem enligt en huvudregel eller alternativregel. Det är inte ovanligt att dessa blandas ihop och att periodisering och/eller rubricering blir fel av misstag.

Uppskjuten skatt  

I K3 är det krav på att företag ska redovisa uppskjuten skatt i årsredovisningen. Det är en post som ibland uppfattas som abstrakt,  och det kan lätt bli fel om man inte har tillräcklig kunskap. Det är ett redovisningsområde där företagare kan behöva läsa på lite extra.

Skattemässig avdragsrätt för reserver, upplupna kostnader och avsättningar 

Inom skatterätt finns områden där beskattning är beroende av god redovisningssed och områden där det finns särskilda regler som gäller oavsett vad god redovisningssed säger. Och ibland finns det hos företag en osäkerhet, om kostnader som uppstår vid bokning av reserver, upplupna kostnader eller avsättningar avser områden med särskild skattemässig reglering eller inte. Det kan ge felaktig skattekostnad och skatteskuld eller skattefordran.  

Avsättningar 

Avsättningar är svårt eftersom det är en fråga om uppskattning av belopp som ska utfalla i framtiden. Det är tillåtet att göra felaktiga bedömningar om de är rimliga, men andra fel kan då uppstå. Ett misstag som företag ibland gör är att de redovisar nedskrivningar som avsättningar. Ett annat fel är att göra avsättningar för utgifter som man kommer få motsvarande nytta av i framtiden, till exempel framtida löner för personal som är uppsagd men som ska utföra arbete.

När ska bokslutet vara klart? 

När bokslutet ska vara klart beror på bolagsform. För enskild firma gäller det i samband med deklarationen, det vill säga den 3 maj. Aktiebolag har normalt sätt sju månader på sig efter årsskiftet. Vilka viktiga datum kan du se i skatteverkets kalender för företag?

Vill du utveckla dina kunskaper inom bokslut?

Vi har kurser på såväl grundläggande som fördjupande nivå. 

Se aktuella kurser

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Mer om bokslut

Aktuella utbildningar

  • Bokslut I – avstämningar och månadsbokslut Bokslut I riktar sig till dig som är ekonomi- eller redovisningsassistent med viss erfarenhet av löpande bokföring.
  • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
  • Bokslut III – fördjupning och årsredovisning En teoretisk och praktisk fördjupningskurs inom bokslut med fokus på upprättande av årsredovisningen som passar dig som är revisorsassistent eller redovisningskonsult.
  • Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 K2 och K3 är de regelverk som vanligen tillämpas av svenska företag. Denna kurs ger dig kunskap om hur du upprättar bokslut och årsredovisning utifrån dessa regelverk. 
  • Redovisningsdagen Redovisningsdagen är en nyhetsdag för dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på redovisningsområdet och träffa kollegor som jobbar med och i icke-noterade företag.
Visa alla utbildningar