6 saker att ha koll på när bokslutet närmar sig

Ett bokslut sätter punkt för ett företags bokföring. Innan det blir dags att stänga räkenskapsåret finns några saker att tänka på för att bokslutsarbetet ska gå så smidigt som möjligt. Vi guidar dig rätt med hjälp av en enkel checklista.

1. Ha koll på underlagen

Bokslutsarbetet blir lättare och går smidigare om du under året ser till att ha koll på all löpande, grundläggande bokföring. Det är lätt hänt att kvitton och fakturor blir liggande i fickan, väskan eller på skrivbordet – för att sedan glömmas bort eller kastas i skräpkorgen. Försök hitta en rutin som gör att du hela tiden uppdaterar ditt underlag till bokföringen, så slipper du extraarbete. 

2. Stäm av balanskontot 

På bokslutsdagen ska det finnas lika mycket pengar i bokföringen som på ditt företagskonto hos banken. För att vara säker på att balansräkningen stämmer kan du under året, förslagsvis vid varje månadsslut, göra avstämningar och kontrollera att all moms är rätt redovisad.

3. Planera dispositioner

Inför bokslutet kan du planera skatten genom att exempelvis skjuta på den till ett senare tillfälle. Pengarna placeras då i en så kallad periodiseringsfond. Där får de sparas i max sex år, därefter måste de beskattas som vanligt. Syftet med olika bokslutsdispositioner kan vara att finansiera en expansion eller att jämna ut årets resultat genom att minska det skattemässiga resultatet.  

4. Gå igenom periodiseringar

De flesta företag har intäkter och kostnader som behöver periodiseras – vilket innebär att de bokförs när de faktiskt används eller förbrukats, istället för när de betalats. Det kan också finnas upplupna intäkter som du ännu inte fått betalt för men som hör till räkenskapsåret och därmed påverkar årets resultat.  

5. Vem ska upprätta ett bokslut? 

Alla företag i Sverige behöver upprätta ett bokslut efter varje avslutat räkenskapsår. Aktiebolag ska upprätta ett årsbokslut som skickas in till Bolagsverket. Årsbokslutet består huvudsakligen av två dokument – en resultatrapport och en balansrapport. För enskilda firmor som omsätter mindre än tre miljoner kronor räcker det med ett förenklat årsbokslut. Det behöver inte lämnas in till Skatteverket eller Bolagsverket, men ska sparas tillsammans med årsbokföringen och verifikat. 

6. Utbildningar i bokslut

Genom att läsa en kurs i bokslut får du snabbt kunskap praktiskt bokslutsarbete – oavsett om det gäller bokslut för aktiebolag eller bokslut för enskild firma. Med FAR:s kurser i bokslutsredovisning läser du enkelt på distans, både på nybörjarnivå och mer avancerad nivå. Vill du höja din kompetens ytterligare och kvalitetssäkra din kunskapsnivå kan du gå en certifieringsutbildning hos FAR.

Vill du utveckla dina kunskaper inom bokslut?

Vi har kurser på såväl grundläggande som fördjupande nivå. 

Se aktuella kurser

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Mer om bokslut