Lär dig förstå nyttan med en kontoplan

En kontoplan är grunden till ett företags bokföring, bokslut och deklaration. Kontoplan BAS är den vanligaste av alla kontoplaner och används av de flesta svenska företag. Så här tillämpar du kontoplanen i ditt bokföringsarbete!

Varför behövs en kontoplan?

Kontoplanen används för att systematiskt organisera ett företags löpande bokföring. Den är därför helt nödvändig för att ett företag ska lyckas kategorisera sina transaktioner och upprätta ett bokslut. Du som jobbar med redovisning, revision, moms eller skattefrågor behöver givetvis inte lära dig hela kontoplanen utantill – däremot behöver du förstå hur en kontoplan fungerar och varför den finns.

BAS-kontoplanen

BAS Kontoplan anses vara standard bland alla kontoplaner i Sverige. Den tas fram av BAS-intressenternas Förening som samlar bland annat branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter som exempelvis Skatteverket. Varje år släpper BAS Bokföringsboken, en handbok för löpande bokföring, samt Bokslutsboken som bland annat beskriver K2- och K3-reglerna och skattemässiga överväganden som görs vid bokslutet. Det finns andra kontoplaner att välja mellan och det finns inget lagkrav på att BAS måste användas, däremot är det enligt Skatteverket den allra vanligaste bland företag i Sverige.


Så förstår du kontoplanen

BAS-kontoplanen indelas i olika kontoklasser. Huvudkategorierna är tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. I respektive kontoklass finns sedan ett flertal olika kontonummer som består av fyra siffror där den första siffran visar kontoklassen. Varje affärshändelse bokförs alltid mot ett specifikt konto.

Gå en kurs i kontoplaner

Vilket konto du ska använda i bokföringen och hur du gör det rent praktiskt får du lära dig i FAR:s grundläggande kurs Löpande bokföring. Eftersom kontoplanen förändras kontinuerligt är det viktigt att hålla dig uppdaterad. Kursen går igenom allt du behöver veta om bokföring kopplat till bokföringslagen.

Vill du utveckla dina kunskaper inom bokslut?

Vi har kurser på såväl grundläggande som fördjupande nivå. 

Se aktuella kurser

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Mer om bokslut