Redovisningskonsulten som rådgivare

Genom att bredda din kompetens kan du som redovisningskonsult bli företagsledningens ekonomiska rådgivare och vägledare.

Om du som redovisningskonsult vill bli mer relevant för dina kunder kan du utveckla yrkesrollen till att innehålla mer än att leverera relevanta nyckeltal och rapportera enligt förutbestämda rapporteringscykler.

FAR listar sju egenskaper som gör redovisningskonsulten till en bra rådgivare! 

 1. Kompetens
  Bred kunskap om ekonomi, redovisning, ekonomistyrning, skatt och andra relevanta områden är avgörande för att kunna stötta kunden med långsiktiga strategier. 
 2. God kommunikation 
  Förmågan att klart och enkelt förklara ekonomiska begrepp och lösningar bygger förtroende och skapar ett gott kund-rådgivare-förhållande. 
 3. Förmåga att lyssna 
  Förståelse för kundens unika situation och behov. 
 4. Integritet 
  Bevara kundens förtroende genom att alltid agera etiskt och med hög integritet. 
 5. Flexibilitet 
  En bra ekonomisk rådgivare är flexibel och anpassar kontinuerligt strategi och rådgivning till kundens behov och situation. 
 6. Proaktivitet 
  Förse kunden med relevant information och rådgivning, identifiera möjliga frågor och utmaningar och erbjud lösningar. 
 7. Långsiktig syn 
  En bra ekonomisk rådgivare fokuserar på kundens framtida mål och välbefinnande, inte bara kortsiktiga vinster. 

Kompetensutveckling – vägen till framgång 

FAR hjälper dig med den kompetensutveckling du behöver för att bli en viktig rådgivare till dina klienter. 

Här hittar du sex utbildningar som stärker din yrkesroll som rådgivare. Förutom dessa innehåller FAR:s utbildningsstege för auktoriserade redovisningskonsulter kurser inom de områden som är basen för att öka din förmåga att identifiera frågeställningar och bidra till lösningar som rådgivare.  

Redovisningskonsulten som rådgivare (1 dag) 

Utbildningen ger dig de grundläggande förutsättningarna för att bli rådgivare i dina konsultuppdrag. På kursen får du konkreta verktyg som till exempel hur du skapar tid, tar betalt, sorterar dina kunder och hur du kommer igång. Redovisningskonsulter som idag är framgångsrika rådgivare ger dig praktiska råd och tips. 

Konsultansvar – utifrån uppdraget som redovisningskonsult, revisor och rådgivare (1 dag)

Under kursen får du en metod för att identifiera rådgivningsuppdrag och därefter säkerställa en bra leverans och hantering av de svårigheter som kan uppstå i rådgivningsuppdrag.

Fällor och fel i redovisningskonsultens vardag(1 dag)

Förstå vilka utmaningar som redovisningskonsulten står inför och hur du kan arbeta för att hantera dessa. Vi tittar på vanliga fällor i uppdrag och hur du kan nå en hög kvalitet och arbeta effektivt. 

Reko fördjupning för auktoriserade konsulter (halvdag) 

Den här kurser ger dig som Auktoriserad Redovisningskonsult FAR praktiska tips på hur du kan tillämpa Reko och ska-kraven i ditt dagliga arbete.

Läs mer