Konsultansvar – utifrån uppdraget som redovisningskonsult, revisor och rådgivare

  • Exempel på tillämpbara rådgivningscase
  • Lär dig att förebygga och att hantera situationer när det går snett med kunden vid konsultuppdrag.
  • Praktiska råd inom vissa särskilda situationer
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

I denna kurs får du som är revisor eller redovisningskonsult och vill arbeta mer med rådgivning en metod för att identifiera rådgivningsuppdrag och därefter säkerställa en bra leverans och hantering av de svårigheter som kan uppstå i rådgivningsuppdrag.

Förutom förståelse och kunskap om hur rådgivningsuppdraget bör hanteras får du också praktiska exempel på rådgivningsområden och vad du bör tänka på inom olika rådgivningsområden som t.ex. FÅAB-beskattning, aktieägaravtal, verksamhets- och bolagsöverlåtelser samt frågor vid företag i kris.

För att undvika att ansvar utkrävs av dig som konsult får du exempel och typfall från verkliga livet där dyrköpta erfarenheter har gjorts. Kursen belysa under vilka omständigheter konsultansvar kan utkrävas och du får praktiska råd inom vissa särskilda situationer där oenighet ofta uppstår med uppdragsgivaren.

Kursinnehåll

  • Inför ett accepterande av konsultuppdrag
  • Uppdragsbrevets betydelse
  • Konsultansvaret
  • Rapportering av utfört uppdrag
  • Speciellt om revisorns situation         
  • Speciella områden som aktieägaravtal, aktieägartillskott, Fåmansbolagsbeskattning ersättningar till styrelse/vd, mm
  • Oberoendefrågor för revisorn

Lärare

Kursen leds av Göran Johansson, Camilla Carlsson och Carl Svernlöv som tillsammans besitter en lång erfarenhet från både praktisk arbete med konsultuppdrag samt hantering av tvistefrågor.