Konsultansvar – utifrån uppdraget som redovisningskonsult, revisor och rådgivare

 • Exempel på tillämpbara rådgivningscase
 • Lär dig att förebygga och att hantera situationer när det går snett med kunden vid konsultuppdrag.
 • Praktiska råd inom vissa särskilda situationer
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

I denna kurs får du som är revisor eller redovisningskonsult och vill arbeta mer med rådgivning en metod för att identifiera rådgivningsuppdrag och därefter säkerställa en bra leverans och hantering av de svårigheter som kan uppstå i rådgivningsuppdrag.

Förutom förståelse och kunskap om hur rådgivningsuppdraget bör hanteras får du också praktiska exempel på rådgivningsområden och vad du bör tänka på inom olika rådgivningsområden som t.ex. FÅAB-beskattning, aktieägaravtal, verksamhets- och bolagsöverlåtelser samt frågor vid företag i kris.

För att undvika att ansvar utkrävs av dig som konsult får du exempel och typfall från verkliga livet där dyrköpta erfarenheter har gjorts. Kursen belysa under vilka omständigheter konsultansvar kan utkrävas och du får praktiska råd inom vissa särskilda situationer där oenighet ofta uppstår med uppdragsgivaren.

Kursinnehåll

 • Inför ett accepterande av konsultuppdrag
 • Uppdragsbrevets betydelse
 • Konsultansvaret
 • Rapportering av utfört uppdrag
 • Speciellt om revisorns situation         
 • Speciella områden som aktieägaravtal, aktieägartillskott, Fåmansbolagsbeskattning ersättningar till styrelse/vd, mm
 • Oberoendefrågor för revisorn

Lärare

Kursen leds av Göran Johansson, Camilla Carlsson och Carl Svernlöv som tillsammans besitter en lång erfarenhet från både praktisk arbete med konsultuppdrag samt hantering av tvistefrågor.

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.