Nyhet

Ekonomikation - Redovisningskonsultens resa från rapporterare till rådgivare

Redovisningskonsulten har en nyckelroll för många företags förmåga att förstå och kunna påverka sin finansiella situation. Kursen syftar till att öka förmågan att hjälpa kunderna att förstå deras verksamhet och vad som påverkar utfallet. Hur ökar man som redovisningskonsult sin relevans och skapar engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning för kunden?  

 • Skapa förståelse för ekonomin i företaget
 • Vikten av anpassad ekonomisk kommunikation till olika kunder
 • Utveckla rollen som rådgivare, expert och vägledare
 • Få erfarenhetsutbyte och nätverkande
Auktoriserad redovisningskonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Ekonomiska är ett språk som långt ifrån alla förstår – än mindre kan tala. Man måste lära sig, och hur får man människor som inte förstår ekonomiska att förstå ekonomi? Under dagen går vi igenom hur du som redovisningskonsult kan skapa värde hos kunden genom fördjupad förståelse för ekonomiska frågeställningar i företagets styrning. Efter kursen kommer du som redovisningskonsult att vara mer uppskattad som konsult och rådgivare genom att du ännu bättre skapar värde i din kommunikation med företaget.

 

Denna kurs utgår från redovisningskonsultens vardag och de problem och utmaningar som du stöter på i kontakten med kunderna. För att vara en framgångsrik redovisningskonsult räcker det inte bara att leverera relevanta nyckeltal och rapportera dessa enligt förutbestämda rapporteringscykler. Som konsult och rådgivare behöver du även få företaget att förstå och tolka de ekonomiska sambanden.

 

Kursinnehåll

 • Hur man bygger ekonomisk förståelse och medvetenhet hos kunden
 • Var och hur sker kommunikationen?
 • Hur skapar man en uppföljning som möjliggör för både en reaktiv och en proaktiv styrning samt en balans mellan dessa
 • Redovisningskonsultens roll som en blandning av rådgivare, expert och vägledare
 • Vikten av sambandstänkande mellan exempelvis finansiella och icke-finansiella nyckeltal
 • Vikten av redovisningskonsultens förståelse för verksamheten och hur finansiell information kommuniceras i verksamhetstermer
 • Vikten av anpassad ekonomisk kommunikation till olika intressenter
 • Betydelsen av stödprocesser i ekonomisk styrning genom exempelvis benchmarking

Lärare