Redovisningskonsulten som rådgivare

  • Praktiska tips för hur du blir en framgångsrik rådgivare
  • Verktyg för att skapa förutsättningar för rådgivning
  • Erfarna redovisningskonsulter och rådgivare som leder kursen
Auktoriserad redovisningskonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Rådgivningsdelen blir allt viktigare för redovisningskonsulten när många andra moment blir automatiserade. Genom denna kurs får du inspiration och praktiska verktyg för att utveckla din rådgivning som redovisningskonsult för att möta kundens behov av att ha ett bollplank i vardagen. Under ledning av erfarna redovisningskonsulter som också är rådgivare får du konkreta tips för vad som krävs för att vara rådgivare och hur du ser till att utveckla den rollen.

Kursen inleds med hur du övervinner de hinder som kan finnas för att utveckla din affär som att du har begränsad tid, att kunderna inte efterfrågar rådgivning eller att du inte kan ta betalt för rådgivningen. Därefter får du tekniker för att skapa förtroende för dig som rådgivare, identifiera kundens behov och skapa en långsiktig djupare relation. Kursen avslutas med olika rådgivningscase där du få praktiska exempel och tips på hur du lyckas i olika rådgivningssituationer. I casen får du möjlighet att diskutera med kollegor och utbyta erfarenheter för att därigenom bygga på dina egna erfarenheter.

Kursen passar både dig som vill bli rådgivare och du som har erfarenhet som rådgivare sedan tidigare men som vill utveckla din rådgivning. För att utveckla din rådgivning rekommenderar vi erfarna konsulter att även gå fördjupande utbildningar inom rådgivningsområdena skatt, redovisning och juridik.

Kursinnehåll

Kursen innehåller bland annat följande moment och områden:

  • Verktyg för att skapa tid för rådgivning
  • Affärsmodell och prissättning av rådgivning
  • Förmågor som rådgivare
  • Verktyg för förståelse för kundens verksamhet
  • Coachande förhållningssätt
  • Rådgivningscase

Lärare